Internet ogledalo #192 IO 192 PDF - Page 29

čuvanja osetljivih korporativnih infor- macija shvataju neozbiljno); • glasan govor u javnosti o osetljivim informacijama, • pristupanje malicioznim veb strani- cama, • zaboravljanje odjavljivanja sa ra- čunara, • neadekvatno skrivanje lozinki, • gubitak nekog od korporativnih uređaja i medija (laptopovi, mobilni telefoni, eksterni hard diskovi, flash memorije, kompakt diskovi), • gubitak nekog od ličnih uređaja, a koji se opet koristi u korporativne svrhe, • mogućnost uvida u emailove, soft- ver za brzo razmenjivanje poruka i sl. • nedostatak enkripcije podataka, • nedostatak dvostruke provere autentičnosti (two-factor authentica- tion), • nedostatak kontrole na daljinu i sl. Napadi spolja i napadi iznutra Prema statistikama koje vodi američki Centar za elektronsku privat- nost informacija (EPIC), povrede si- gurnosti podataka u 52% slučajeva dolazi od strane insajdera, nasuprot 48% slučajeva koji su realizovani od IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 192