Internet ogledalo #192 IO 192 PDF - Page 19

Veracomp Poljska, slobodno mogu da kažem, kompanija sa izuzetnim po- tencijalom na tržištu. Razlog tome je činjenica da Veracomp u svom portfo- liju ima 21 renomiranog vendora koji su podeljeni u četiri grupe: cyber secu- rity, data centri, networking i telekomu- nikacije. Želeo bih da navedem samo neke od njih koji su opšteprihvaćeni u svim poslovnim segmentima, kao što su: Huawei, HPE, F5 Networks, Trend Micro, Fortinet, Red Hat, Symantec, Gemalto i Polycom. S druge strane postoji veći broj ven- dora od kojih mnogo očekujemo u predstojećim godinama kao što su: Arbor Networks, Extreme Networks, Gigamon, Nextsense, Entrust, Tenable Network, Infoblox i Mail Store. Mi, kao distributer sa dodatom vrednošću, veoma smo raspoloženi za potpisivanje novih ugovora za di- stribuciju, ali isključivo pod uslovom da možemo da ispunimo očekivanja vendora. Tako smo ove godine pot- pisali ugovor sa Fortinetom, uglednom američkom kompanijom koja razvi- ja i prodaje softver, uređaje i servise za sajber bezbednost, i cilj nam je da opravdamo njihova očekivanja i do- datno se angažujemo po pitanju pla- smana njihovih rešenja. Puna podrška partnerima Po čemu se Veracomp razlikuje od drugih veleprodajno orijentisanih kompanija? Veracomp kao VAD je fokusiran da dovede na tržište nove tehnologije, kao što su data centri, virtualizacija, se- cure networking i open source rešenja, kao i na pružanje servisne podrške ve- likim entreprise kupcima. Ovi servisi obuhvataju zapošljavanje i edukovanje specijalista koji pružaju punu podršku partnerima i krajnjim kupcima, ali i di- rektno učestvovanje u pripremi samih projekata. Razvoj novih tehnologija na tržištu za- hteva naš potpuni fokus, jer je za razvoj određenih proizvoda potrebno mno- go vremena, investiranja i marketinških aktivnosti, kao i angažovanja visoko- kvalifikovanih inženjera. Dodatno, cilj Veracompa je razvoj dobrih odnosa sa svim partnerima i krajnjim kupcima, jer je to ključ našeg uspeha. Kako bi pružili što kvalitetniju po- dršku našim parnerima, promenili smo naš poslovni prostor, gde smo oformi- li trening centar i opremili ga najsavre- menijom tehnologijom. U njemu ćemo redovno održavati edukativne radio- nice, što je u ovoj oblasti poslovanja veoma važno kako bi se pratio korak sa inovacijama u svetu. IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 192