Internet ogledalo #192 IO 192 PDF - Page 17

Gemalto nudi proizvode iz obla- sti autentifikacije i enkripcije na- menjene velikim ekosistemima i vodeći je u tim oblastima. SafeNet Authentication Service i SafeNet Tru- sted Access omogućavaju dvofaktor- sku autentifikaciju na F5 rešenjima i pojednostavljuju upravljanje poli- tikama pristupa. SafeNet Network HSM, najbrži HSM na tržištu, pred- stavlja centar poverenja F5 Big-IP uređajima i značajno poboljšava SSL bezbednost. U zaključku Dino Novak je apo- strofirao činjenicu da se stvari me- njaju jer ih pokreću poslovne potrebe. Izlazeći u susret njima, F5 u fokus stavlja potrebu korisnika da sačuvaju svoj digitalni identitet i svoj biz- nis u budućnosti, podržavajući ih da transformišu svoje poslovanje i pri tome ostanu bezbedni. Io Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 192