INTERIORS the best №42 октябрь - Page 91

фото в студию

ФОТОСТУДИЯ в Пекине

Архитекторы

Yongzheng Li, Qizhi Li,

Tim Mason, Yu Nan,

Lyu Yanfeng, Jiang Teng, Yang Bo, Wang Falu,

Zhao Shengli,

Deng Liang

бюро United Units Architects

www.u-u-a.com

Художник Li Wei

ФОТО Astudio

фото предоставлены

авторами проекта