INTER-SECTION Volume II - Page 46

de Groene , D . The faunal remains of the hunted species of the Neolithic site Tell Bouqras . Halbertsma , D . More than a building . Re-evaluating the Iron Age IIC ‘ sanctuary ’ at Tell Damiyah , Jordan .
van Heekeren , V . Bones tell life stories . Osteoporosis as a method to detect the impact of the Industrial Revolution in human remains from cemeteries in London , Great Britain .
van Hees , L . Het resterend botmateriaal uit de Karolingische tijd van het Salvator-klooster in Susteren . Een archeozoölogische analyse van het botmateriaal en vergelijking met het eerder geanalyseerde materiaal uit de waterloop en cisterne .
Hietanen , R . A matter of self-representation . Interpreting anthropomorphic image on Halaf pottery ( 6000-3500 cal . BC ).
Jansen , A . Spatial changes in insula V ii . A spatial analysis of the changes in insula V ii in Roman Ostia , Italy , between the Severan period and 400 AD .
Jansen , I . Selectieve depositie : Een vergelijkend onderzoek naar vier ornamentdeposities met omegavormige paletarmbanden uit de late bronstijd in de Lage Landen .
de Jong , R . Archeologie van interneringsdepots van Belgische soldaten gedurende de Eerste Wereldoorlog in Nederland .
Kanters , J . Applying Clarkson and Hiscock ’ s method of measuring reduction intensity on lithic tools to an archaeological sample .
van Keulen , F . Schelp als afvalproduct . Een onderzoek naar het schelpmateriaal in monticulo A op de site El Flaco , Dominicaanse Republiek , 2014 .
Koster , M . Publieke architectuur en romanisering . Communicatieve gebouwen in Cosa en Trier .
Lay , S . Shipwrecked and abandoned : lost mariners from shipwrecks in the Netherlands . Understanding the taphonomic effects of marine environments in human skeletal assemblages recovered from shipwrecks .
Leek , B . Geulen en Putten : Een vergelijking tussen zoologische materiaal in geul 2 en de waterputten van het Merovingische Oegstgeest .
Lepage , H . Romans among the Anglo-Saxons of Great Chesterford ? Biological and cultural continuity between the Romano-British and Anglo-Saxon culture in Great Chesterford .
Lockhorst , S . Nederlands skeletarchief . Een inventarisatie en analyse van onderzoek naar menselijk skeletmateriaal uit Nederland , Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd .
Melman , J . G . E . Influence of the environment on childhood health . A comparison between a classical Maya coastal and inland site by means of three skeletal lesions acquired during childhood : dental hypoplasia , porotic hyperostosis .
Meuleman , D . Groen goud . Een literatuuronderzoek naar de bat winged pendanten in zuidelijk Centraal-Amerika ten tijde van 500 v . Chr . - 900 n . Chr .
Nobelen , J . Untangling wool . Fibre preparation for woollen threads in Dutch Early Bronze Age to Middle Iron Age .
Otten , D . Remains of our past underwater : How do we preserve it ? An assessment of the underwater cultural heritage management system on Bonaire , Saba and St . Eustatius ( the Caribbean Netherlands ).
Paré , C . Sharing the landscape : an archaeobotanical reconstruction of the landscape during the Merovingian period , at Oegstgeest Nieuw Rhijngeest-Zuid . Peters , C . The role of hominins in the formation of the faunal assemblages of the Palaeolithic locality Schöningen , Germany .
Pothuizen , D . Morphological analysis of Prehispanic lithics from La Pachona , Chontales , Nicaragua . Putters , J . The Roman nymphaea in the city of Ostia : Location , location , location . Rico Neves , Z . Ephesus after antiquity . A study on the transition of antique Ephesus into a Byzantine city . Schaap , E . Stories in archaeology : The possibilities of folkloric stories in archaeological research in the Netherlands .
Schubert , B . Wandreliefs in context . Een onderzoek naar de ruimtelijke context van de wandreliefs in het Noordwest paleis van Assurnasirpal II , te Nimrud .
Spithoven , M . Spitsen van been en gewei uit Zuid-Holland , Nederland . Een typologische intra-site vergelijking . ter Steeg , W . Het bronzen mysterie . Een onderzoek naar metaaldeposities in de bronstijd in het West-Nederlandse kustgebied .
p . 44 | VOL II | INTER-SECTION | 2016