Integrated Reports Senwesbel Verkorte Jaarverslag 2018 - Page 9

GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN FINANSIËLE POSISIE SOOS OP 30 APRIL 2018 GROEP MAATSKAPPY 2018 R’m 2017 R’m 2018 R’m 2017 R’m Nie-bedryfsbates Eiendom, aanleg en toerusting Belegging in filiaal Belegging in gesamentlike ondernemings Belegging in geassossieerde Ander finansiële bates Langtermyn gedeelte van ander lenings ontvangbaar Lenings en ander bedrae ontvangbaar Uitgestelde belastingbate Totale nie-bedryfsbates 1 291 - 265 27 4 3 1 079 31 2 700 1 202 - 228 25 4 7 1 031 11 2 508 - 1 045 - - - - - - 1 045 - 996 - - - - - - 996 Bedryfsbates Voorraad Handels­- en ander rekeninge ontvangbaar Ander lenings ontvangbaar Voorraad gehou onder vaste verkoopsverbintenis Afgeleide finansiële instrumente Kontant en korttermyndeposito’s Totale bedryfsbates 995 2 828 134 144 53 - 4 154 674 2 557 36 75 128 14 3 484 - - - - - - - - - - - - - - TOTALE BATES 6 854 5 992 1 045 996 Ekwiteit Uitgereikte aandelekapitaal Aandelepremie Nie-verdeelbare reserwes Ander reserwes Behoue inkomste Eie ekwiteit Nie­-beherende belang Totale ekwiteit 1 498 78 56 871 1 504 1 163 2 667 1 498 78 48 762 1 387 1 099 2 486 1 498 78 386 (59) 904 - 904 1 498 78 347 (53) 871 - 871 Nie-bedryfslaste Rentedraende lenings Uitgestelde belastinglas Totale nie-bedryfslaste 1 002 252 1 254 1 002 204 1 206 - 108 108 - 95 95 Bedryfslaste Handels-­ en ander rekeninge betaalbaar Rentedraende lenings Ander lenings betaalbaar Afgeleide finansiële instrumente Belasting betaalbaar Korttermynaansporingsbonusse Oortrokke bank Ander finansiële laste Voorsienings Totale bedryfslaste 678 1 985 43 66 8 47 35 65 6 2 933 460 1 574 43 169 - 14 29 - 11 2 300 1 - - - - - 32 - - 33 1 - - - - - 29 - - 30 BATES EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEDE Totale laste 4 187 3 506 141 125 TOTALE EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEDE 6 854 5 992 1 045 996 Senwesbel Beperk Reg nr: 1996/017629/06 SENWESBEL VERKORTE JAARVERSLAG 2018 8