Integrated Reports Senwesbel Verkorte Jaarverslag 2018 - Page 2

INHOUDSOPGAWE VAN DIE VERSLAG INLEIDING EN BESTEK VAN DIE VERSLAG 2 RAAD VAN DIREKTEURE 3 VOORSITTERSVERSLAG 5 5-JAAR OORSIG OOR DIE BELEGGING IN SENWES BEPERK 7 GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN FINANSI√čLE POSISIE 8 GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN OMVATTENDE INKOMSTE 9 GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN VERANDERING IN EKWITEIT 10 GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN KONTANTVLOEI 11 SEGMENTOORSIG 12 1 SENWESBEL VERKORTE JAARVERSLAG 2018 Senwesbel Beperk Reg nr: 1996/017629/06