Integrated Reports Senwesbel Verkorte Jaarverslag 2018 - Page 16

KORPORATIEWE INLIGTING SENWESBEL BEPERK Reg no: 1996/017629/06 POSADRES Posbus 31 Klerksdorp 2570 GEREGISTREERDE KANTOOR Charel de Klerkstraat 1 Klerksdorp 2571 Telefoon: 018 464 7800 Fax: 018 464 2228 OUDITEUR Ernst & Young Inc. Privaatsak X14 Sandton 2146 BELEGGERVERHOUDINGE Aandag: Die Maatskappysekretaris Senwesbel Beperk Posbus 31 Klerksdorp 2570 Telefoon: 018 464 7104 Faks: 018 464 7121 VERHANDELING VAN AANDELE ZAR X Gelisensieerde beurs vir die verhandeling van Senwes­bel-aandele, www.zarx.co.za Telefoon: 018 464 7105 FINANSIERINGSVENNOOT Absa Bank Beperk Posbus 10154 Klerksdorp 2570