Integrated Reports Senwesbel Verkorte Jaarverslag 2018 - Page 15

NOTAS TOT SEGMENTOORSIG (VERVOLG) NETTO SEGMENTBATES GROEP BATES LASTE NETTO 2018 R’m 2017 R’m 2018 R’m 2017 R’m 2018 R’m 2017 R’m 1 274 Finansiële dienste 3 405 3 230 (1 948) (1 956) 1 457 Insetverskaffing* 1 318 898 (885) (571) 433 327 Marktoegang 1 941 1 686 (852) (527) 1 089 1 159 Totale bedrywighede 6 664 5 814 (3 685) (3 054) 2 979 2 760 159 167 (217) (218) (58) (51) - - (33) (30) (33) (30) 6 823 5 981 (3 935) (3 302) 2 888 2 679 31 11 (252) (204) (221) (193) 6 854 5 992 (4 187) (3 506) 2 667 2 486 Korporatief Beleggingsaktiwiteiete Totale segmentbates/(laste) Uitgestelde belasting Totaal * Bates sluit in die belegging in die gesamentlike onderneming, Hinterland, van R146 miljoen (2017: R127 miljoen). Senwesbel Beperk Reg nr: 1996/017629/06 SENWESBEL VERKORTE JAARVERSLAG 2018 14