Integrated Reports Senwesbel Verkorte Jaarverslag 2018 - Page 14

NOTAS TOT SEGMENTOORSIG (VERVOLG) SEGMENTINKOMSTE EN -RESULTATE GROEP SEGMENTWINS/ (VERLIES) SEGMENTINKOMSTE 2018 R’m 2017 R’m 2018 R’m 2017 R’m - - (14) (5) 321 309 157 147 324 309 283 275 (3) - (3) - Finansieringskoste - - (132) (136) Wins uit gesamentlike ondernemings Insetverskaffing (Senwes Equipment, JD Implemente, - - 9 8 Hinterland groep, Grasland Ondernemings en Nautilus 1 425 1 350 (61) 43 Verskansingsfonds) Inkomste/(verlies) uit die verkoop van goedere en dienste gelewer 1 548 1 470 (3) 62 Intragroepverkope (123) (120) - - Finansieringskoste - - (36) (14) Verlies uit gesamentlike ondernemings - - (22) (5) 7 690 8 171 384 85 11 384 12 508 447 133 (25) - (25) - (3 669) (4 337) - - (51) Beleggingsaktiwiteite (Senwesbel) Finansiële dienste (Senwes Credit, Senwes Batefinansiering, Certisure groep en Molemi Sele) Finansieringsinkomste uit bedryfsaktiwiteite en SLA inkomste AgriRewards Marktoegang (Senwes Grainlink, Tradevantage, Senwes Graanmakelaars, Grainovation en ESC) Inkomste uit kommoditeitsverhandeling, verkope van goedere en lewering van dienste* AgriRewards Intragroepsverkope Finansieringskoste - - (46) Wins uit gesamentlike ondernemings - - 8 3 9 436 9 830 466 270 (46) Normale bedryfsaktiwiteite Korporatief 104 97 (48) SLA-inkomste 73 82 12 15 Gesamentlike ondernemingsrente-inkomste 31 15 31 16 Finansieringskoste - - (9) (3) Korporatiewe koste - - (83) (74) 9 540 9 927 Totale inkomste Wins voor belasting Belasting Wins na belasting 418 224 (121) (62) 297 162 *Daar was ’n enkele kliënt wat meer as 10% bygedra het tot inkomste uit kommoditeitsverhandeling. Die totale waarde het R1,3 miljard beloop. 13 SENWESBEL VERKORTE JAARVERSLAG 2018 Senwesbel Beperk Reg nr: 1996/017629/06