Integrated Reports Senwesbel Verkorte Jaarverslag 2018 - Page 12

GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN KONTANTVLOEI VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 APRIL 2018 GROEP 2018 R’m MAATSKAPPY 2017 R’m 2018 R’m 2017 R’m Netto kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite 290 166 4 2 Kontant uit/(gebruik deur) bedryfsaktiwiteite 809 454 (4) (3) Dividende ontvang Finansieringskoste betaal - - 50 38 (225) (206) (2) (2) Belasting betaal (86) (50) - - Dividende betaal (80) (65) (40) (31) Verandering in bedryfskapitaal (128) 33 - - Netto kontantvloei gebruik deur beleggingsaktiwiteite (248) (203) 8 (18) Aankope van eiendom, aanleg en toerusting (141) (116) - - Opbrengs met verkoop van eiendom, aanleg en toerusting 3 2 - - Opbrengs met verkoop/(uitvloei met aankoop) van beskikbaar-vir-verkoop finansiële bates 8 (18) 8 (18) Toename van beleggings in gesamentlike ondernemings en geassosieerde - (25) - - Dividende ontvang van beleggings in gesamentlike ondernemings 4 4 - - Addisionele lenings ontvang vanaf verwante partye Terugbetaling van lenings aan verwante partye Addisionele lenings toegestaan aan verwante partye Terugbetaling van lenings aan verwante partye Netto kontantvloei voor finansieringsaktiwiteite Netto kontantvloei gebruik deur finansieringsaktiwiteite 55 2 - - (56) (44) - - (124) (15) - - 3 7 - - 42 (62) (37) - 12 (15) (16) - Terugkoop van eie ekwiteitsaandele (47) - - - Terugkoop van aandele/transaksies met nie-beherende aandeelhouers (15) - (15) - Netto afname in kontant en kontantekwivalente (20) (37) (3) (16) Kontant en kontantekwivalente - begin van die jaar (15) 22 (29) (13) Kontant en kontantekwivalente - einde van die jaar (35) (15) (32) (29) 11 SENWESBEL VERKORTE JAARVERSLAG 2018 Senwesbel Beperk Reg nr: 1996/017629/06