Integrated Reports Senwesbel Verkorte Jaarverslag 2018 - Page 11

GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN VERANDERING IN EKWITEIT VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 APRIL 2018 R’m R’m R’m R’m R’m R’m R’m R’m R’m R’m GROEP Balans op 30 April 2016 1 498 78 45 17 705 Totale omvattende inkomste - - - - - - 89 1 73 163 Wins vir die jaar - - - - - - 89 - 73 162 Ander omvattende inkomste - - - - - - - 1 - 1 Dividende - - - - - - (32) - (33) (65) Aandeelgebaseerde betalingsreserwe - - - - - 6 - - 5 11 Aandele verkry van nie-beherende aandeel- houers - - - 5 - - - - (24) (19) (29) (29) 3 1 078 2 396 Balans op 30 April 2017 1 498 78 50 23 762 4 1 099 Totale omvattende inkomste - - - - - - 164 - 133 297 Wins vir die jaar - - - - - - 164 - 133 297 Ander omvattende inkomste - - - - - - - - - Dividende - - - - - - Aandeelgebaseerde betalingsreserwe - - - - - 7 Terugkoop van aandele van nie-beheerende belang - - - 15 - Terugkoop van eie ekwiteitsaandele - - - - Senwes aandele terugkoop van tesourie aandele - - - (14) Balans op 30 April 2018 1 498 78 51 Balans op 30 April 2016 1 498 78 - 354 - (55) - - 876 Totale omvattende inkomste - - - - (7) - 33 - - 26 Wins vir die jaar - - - - - - - - - (7) - - 33 - - - - - 33 (7) - - (40) - - 5 12 - - - (15) - - - (15) - - (15) - - - - (19) (33) 30 871 4 1 163 2 667 (29) (40) 2 486 (80) MAATSKAPPY Ander omvattende inkomste Dividende - - - - - - (31) - - Balans op 30 April 2017 1 498 78 - 347 - (53) - - 871 Totale omvattende inkomste - - - - 39 - 49 - - 88 Wins vir die jaar Ander omvattende inkomste - - - - - - - - - 39 - - 49 - - - - - 49 39 Dividende - - - - - - (40) - - (40) Terugkoop van eie ekwiteitsaandele - - - - - - (15) - - (15) Balans op 30 April 2018 1 498 78 - 386 - (59) - - 904 Senwesbel Beperk Reg nr: 1996/017629/06 SENWESBEL VERKORTE JAARVERSLAG 2018 (31) 10