Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 90

88 KORPORATIEWE BEHEER UITVOERENDE KOMITEE F (Francois) Strydom (58) LA (Wikus) Grobler (46) GROEP HOOF UITVOERENDE BEAMPTE Kwalifikasies: B.Sc Landbou (Hons) (Veekunde) In diens sedert: Mei 2001 UK-lid sedert: Mei 2001 GROEP BESTUURDER: Besigheidsontwerp en Tesourie Kwalifikasies: B.Com (Hons), GR (SA) In diens sedert: Januarie 2002 UK-lid sedert: Januarie 2011 CF (Corné) Kruger (45) EM (Elmarie) Joynt (48) GROEP HOOF FINANSIЁLE BEAMPTE Kwalifikasies: B.Com (Hons), GR (SA) In diens sedert: Januarie 1999 UK-lid sedert: Mei 2008 GROEP MAATSKAPPYSEKRETARIS EN HOOF REGSADVISEUR Kwalifikasies: B.Com (Regte), LLB, FCIS, FCIBM (Prokureur en Notaris van die Hoёr Hof) In diens sedert: Februarie 2002 UK-lid sedert: Februarie 2002 FC (Christo) Booyens (57) JJ (Johan) Le Grange (62) BESTURENDE DIREKTEUR: Tradevantage (Edms) Bpk Kwalifikasies: B.Sc (Hons) M.Sc. (Landbou-ekonomie) In diens sedert: Oktober 1994 UK-lid sedert: April 2015 GROEP BESTUURDER: Korporatiewe Finansies en Strategie Kwalifikasies: M.Com. Ph.D (Bestuursrekeningkunde) In diens sedert: Januarie 1978 UK-lid sedert: Oktober 2010 OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER