Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 84

82 KORPORATIEWE BEHEER Versoek nominasies vir potensiële kandidate vir aanstelling, onderworpe aan die bepalings van die Maatskappywet en die Kodes vir Korporatiewe Beheer; Werf en stel kandidate aan wat aan die sogenaamde geskikt­ heidskriteria (‘fit and proper’) as direkteure voldoen; en Evalueer die prestasie, effektiwiteit, balans en diversiteit van die direksie. Die Vergoedingskomitee (