Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 81

KORPORATIEWE BEHEER 79 Direkteure se direkte en indirekte belange in die maatskappy: 2018 Direk Name Nie-uitvoerend AJ Kruger en verwante partye: AJ Kruger Eldrie Trust Kingston Boerdery BK NDP Liebenberg en verwante partye: NDP Liebenberg Annatjie Liebenberg Lewende Trust JDM Minnaar en verwante partye: JDM Minnaar Robyn Trust Lerna Boerdery JJ Minnaar TF van Rooyen en verwante partye: TF van Rooyen Doc-Zonie Trust IM Boerdery (Edms) Bpk WH van Zyl en verwante partye: WH van Zyl Van Zyl Beleggings Trust Thuso Graan (Edms) Bpk Uitvoerend F Strydom *** Aandele   % Aandele   142 386 0,08% 10 000 0,01% 132 386 - - - - - - - - 0,07% -           142 386 0,08% 962 313 0,82% 0,35% 0,50% 132 386 - 0,07% - 399 187 563 126 0,34% 0,48% - 0,01% - - - - 1 000 000 0,86% - - - - 650 000 350 000 0,56% 0,30% - 13 400 000 0,57% 0,31% 11,79% - - 13 174 234 11,32% - - - - 3 808 884 5 000 000 3,27% 4,30% - 4 400 000 3,52% 4,40% 3,87% - - 4 365 350 3,75% 3,74% 0,34% - 32 382 - 0,01% 4 256 956 379 127 3,66% 0,32% 4 335 6 978 0,00% 0,00% 10 894 328 022 0,01% 0,28% 0,04% - - - - 0,00% 0,00% - 650 000 350 000 4 000 000 5 000 000 4 256 956 379 127 10 894 328 022 40 211 0,02% 5 254 736 0,00% 1 423 332 0,02% -   603 080 3 228 324   0,01% 0,29% 21 069 0,01% 40 211 0,03% 4,62% 38 384 0,02% 8 101 404 6,96% 0,53% 2,84% 33 829 - 0,02% - 603 080 3 228 324 0,52% 2,77% 1,25% 4 555 0,00% 4 270 000         - - 2 626 252 1,38% 174 655 0,10% 989 559 0,85% 387 807 180 401 501 0,21% 99,79% 31 489 845 84 919 997 27,05% 72,95% 180 789 308 100,00% 116 409 842 100,00% 2 661 798 2,34% Subtotaal van direkteure Ander aandeelhouers ** 325 354 180 463 954 0,17% 99,83% 29 478 712 84 213 603 25,94% 74,06% TOTAAL 180 789 308 100,00% 113 692 315 100,00% - 1 563 782 3,67%   2,26% * Senwesbel Bpk hou ’n 52,6% belang in Senwes Bpk. Die verwante partye se indirekte aandeelhouding, via Senwesbel, word bereken deur hul direkte aandeelhouding in Senwesbel, soos aangedui in die tabel hierbo, te vermenigvuldig met Senwesbel se aandeelhouding in Senwes. ** Ander aandeelhouers sluit in indirekte aandeelhouding van direkteure. *** Aandele gehou in Senwes sluit nie die 2 632 247 aandele in wat toegeken is in terme van die LTI-skema en nog nie gevestig het nie. 112 202 aandele het reeds gedurende die jaar in terme van die LTI-skema gevestig. **** Aandele gehou in Senwes sluit nie 1 691 193 aandele in wat toegeken is in terme van die LTI-skema en nog nie gevestig het nie. 74 801 aandele het reeds gedurende die jaar in terme van die LTI-skema gevestig en is voor jaareinde verkoop. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER 0,06% - % Aandele 0,85% 112 202 CF Kruger ****   % 10 000 0,01% 4 555 Aandele 0,88% 21 069 33 829 - 399 187 563 126 % 1 000 000 - 0,01% 38 384   962 313 Senwesbel * Direk - - 32 382 4 335 6 978 2017 Senwesbel *