Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 8

6 OORSIG 365 - OORSIG KWARTAAL 1 KWARTAAL 2  Senwes het die vyfde seisoen van Nasie in Gesprek, die dokumentêre landboutelevisiereeks, by die 2017 Nampo Oesdag bekendgestel en is nou saam met die ander borge gevestig as fasiliteerder vir gesprekvoering binne die land- bousektor.  Senwes Credit, die finansieringsdepartement, het sy prysing- strukture heroorweeg en sy kredietmarge dienooreenkomstig hersien om homself so­doen­de beter te belyn met huidige risiko’s.  Tegniese opgradering, sowel as ’n prosesverbetering in die silobesigheid, het verhoogde effektiwiteit en diens­lewering meegebring.  Absa Bank het die Golden Partner Award aan Senwes Equip­­ ment, die verskaffer van meganisasietoerusting, heelgoedere en parte, en JD Implemente, die landboumeganisasie­ vennoot, toegeken vir uitnemende finansieringspre­stasie.  Senwes het sy aandeel op ZAR X genoteer en verhandeling vind sonder probleme plaas.  Die marktoegangsdepartement het met groot sukses nuwe verkrygingsprodukte aan die mark bekendgestel. Die kon- trakte het in die eerste jaar van verhandeling die markgemid- deld met 24,3% uitpresteer. Die opname was bo verwagting terwyl die aptyt vir die nuwe seisoen reeds op maksimum vlakke is.  Die lojaliteitskema, AgriRewards, het gedurende die kwar­taal die 2017 toekenning van R54/ton afgehandel en die 2018 skema is uitgebrei na ander afdelings binne die Senwes groep.  Die aandeleterugkoopprogram is voortgesit in die finansiële jaar ten einde groter likiditeit en ontsluitingspotensiaal mee te bring.  Prodist, die groothandel vers ZY\\HZܙYZ› MH L[K] IH[YH[HZ[[[KBY\[H[HYY[mT[\ܘZ[[YH[ؙ\YZY ][YH\X[YB[[YH[YHܛHY\\[ZY PYZHHpBYY[\Y\Z] ]]YH ZX\YHZܙ\ZY[Y\[ NN HY] LIH\]\YHZY[Y[[\ZBX\\[ZY[ ] KK IH]\\ NN KYBZ\HX\YH\\\Y\\\ HZ[\\[ NN KmHY\[ۙ[H\\]Z][M ۈ[\H]HpBY[H]\Yܙ[[\\]H Z[[ۈ ˈ Z[[ۈ[YHܚYHX\Hو IH[YB[H[H[Z[\Z]\mHYY\\YH[H[YHY\\\Y[܈\YB\Z\H\[\YH۝[]YHZ\[YB[[ܘY\[ڙZ]\] mH[\ܙY]]HZܙYZHYH\[HZ] BXZH[Y]YH\]\H[[]Z]ٚ[\Y\[BZ۝[\[HHܘY[ٚ[[Y\[܂&[[\\^[]ܛ\ZY]Z]YYX[˂mHYHܘX[\ܞY[Y[[]H\\[LIH[[H[[]Z]H[]HX\H\YH[B\Y[ݛ[YH]Y˂mH[\\YHܚYZ]Y[ۈ[YK]BY\H[\\[ۘ[H]X[XYYY]YHX\\™Y[\ˈ]][[X[YHXX]\HB[[Y\[\\[ۙ[HYYXH\˂mH8&[ܛ\[\\[[U X\]Z]\ܙZ\BYZ[[Y\[HYH\X[ YH[H]KB\[p\\]Z]\Y] L H\\[YBԔQQHTQRQUQQTHSQQӕRTTQHԔԐUQUHRQTmBmBmBmBmBmBmB\\[\p\]Z]Y] H\]\\ˈ]]YKBH8&[ H\]\HYZ]]Z][YH[Z[B]\[[Y[[ۙ\[˂YHY[YH[\[Y[\[[8&[\[[\Y\Bۙ\][[[[H\[]\\[ZH[\‘\]Z\Y[YHڙZZ]H8&[YYH[ۚ]\[Bܘ[HX\[\\[HH[X\ښ[\YH[[ B]\\[[Y\YY[[[ۚ]܋[\\]Z\Y[[8&[[[YY[\\Y]Z[Sۙ[\Y[[H۝Z[ܘ[H[YBRX\ &[Z\ݛHZ[[[YYZ[H[]\\B[\Y\[HYH\X[YZ[[[ܛۜY[͋ IH[YH[HܜY[[[YH[YYpB[H\\[ۈ[YH\\X[ܙ YBH\H[]Hۙ\[HܙZX[[B\ M˂ܘ\[ YH[ݙ\Y[XX]\K]B[[Y[[Y\[HYH\X[]]\X[YB[HZY\[[X[[[\YY\YBZYYXXZˈ]H[[Y\[ܙp[ܙX[YBX\ZZ[\[\YHZ\[YHXY[\Z]\H[YH[\ܛ\ۙ\X[[UHZY[\[[\[YH[Z[YZX]\H[Y[Hܙ\YHY\HY\[\]\H[Y[[YH[YY[\]\8&[\\]YH\ZYY\ˈ]\\8&[ܛX[[ B\[\[[\YH\[[YHX\&[[[H]Y[[ H[\X[Y[ܙ]X[BY]\[X\[YH[[Y[HX\\Y\[]Y\\ M