Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 77

75 Afdelings Filiale Gesamentlike ondernemings Geassosieerde DEPARTEMENTELE DIENSTE Trusts Senwes Credit Finansiering Landboudienste KORPORATIEWE DIENSTE MARKTOEGANG 100% 100% Senwes Graanmakelaars (Edms) Bpk Senwes Grainlink 50% 100% Silo Certs (Edms) Bpk h/a Electronic Silo Certificates Grainovation (Edms) Bpk 100% Senwes International Holdings (Edms) Bpk (Dormant) 35,6% Senwes Aandele- aansporing- skema Trust 100% 100% Nautilus Hedge Fund 26,5% Silobedryf Graanverkryging Graanfinansiering Saadverwerking Senwes Korporatiewe Dienste Groepfinansies Besigheidsontwikkeling Tesourie Sentrale Administrasie Korporatiewe Finansies Menslike Hulpbronne Innovasie en Integrasie Bemarking en Kommunikasie Inligtingstegnologie Interne Oudit SHEQ Regsdienste en Sekretariaat KSB Risiko GIS Vloot Eiendomme OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER Senwes Agrowth (Edms) Bpk Senwes Grainlink 50% Thobo Trust 73,5% Tradevantage Grain (Edms) Bpk Senwes Capital (Edms) Bpk Molemi Sele Management (Edms) Bpk 100% Senwes Mauritius Bpk Heelgoedere Onderdele en werkswinkels Presisieboerdery 100% Senwes Korporatiewe Dienste 50% Senwes Equipment