Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 75

PRESTASIE 73 Netto segmentbates GROEP 2018 R’m 2017 R’m BATES 2018 R’m 2017 R’m LASTE 2018 R’m 2017 R’m NETTO Finansiële dienste 3 405 3 230 (1 948) (1 956) 1 457 1 274 Insetverskaffing* 1 318 898 (885) (571) 433 327 Marktoegang 1 217 955 (852) (527) 365 428 Totale bedrywighede 5 940 5 083 (3 685) (3 054) 2 255 2 029 159 167 (217) (218) (58) (51) 6 099 5 250 (3 902) (3 272) 2 197 1 978 31 11 (49 H H N H LB L H H MLJH ̊H MH HNBܜܘ]YY[HYY[]\ [\JBZ]\[H[\[•X[]\Z]YH[Y[[YH\[Y[ZHۙ\[Z[[\[ [M Z[[ MΈLBZ[[H[YY[\X\\H][\‘ԓT N&[B M”&[BTUPS BTQS‘[[pHY[B N&[B M”&[BTTPTQB N&[B M”&[BQKRӕSSRQTʂH H JH B H JH H H MH LX\Y[  H H H H H MBܜܘ]YYX[ JH NJH MH LJH H B M JH LMH H JH JH YKZ۝[[ZY\\X[Z]ܜY[[][XXZ\˂ԔQQHTQRQUQQTHSQQӕRTTQHԔԐUQUHRQTH[]\Y[