Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 72

70 PRESTASIE GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN VERANDERING IN EKWITEIT vir die jaar geëindig 30 April 2018 Uitgereikte aandele- kapitaal R’m GROEP     Aandele premie R’m   1 - - - - - 1 - - - - - - - Saldo op 30 April 2016 Totale omvattende inkomste Wins vir die jaar Ander omvattende inkomste Dividende Ekwiteitvereffende aandeelgebaseerde betalingskema Saldo op 30 April 2017 Totale omvattende inkomste Wins vir die jaar Ander omvattende inkomste Dividende Ekwiteitvereffende aandeelgebaseerde betalingskema - Gevestig Tesourie-aandele gekoop Ekwiteitvereffende aandeelgebaseerde betalingskema - Uitgawe Saldo op 30 April 2018 Tesourie- aandele R’m   67 - - - - - 67 - - - - - - - 1 Aandeel- gebaseerde betalings- Verandering in reserwe eienaarskap R’m R’m   (126) - - - - - (126) - - - - 2 (44) - 67   31 - - - - 10 41 - - - - (5) - 17 (168) Billike- waarde- aanpassing* R’m   (14) - - - - - (14) - - - - - - - 53   5 1 - 1 - - 6 (1) - (1) - - - - (14) Nie- beherende belang R’m Behoue verdienste R’m   1 899 166 166 - (70) - 1 995 310 310 - (90) - - - 5 Totale ekwiteit R’m   19 1 1 - (1) - 19 1 1 - - - - - 2 215 1 882 168 167 1 (71) 10 1 989 310 311 (1) (90) (3) (44) 17 20 2 179 * R3 miljoen verwys na die billikewaardeaanpassing op Suidwes Holdings en R2,7 miljoen billikewaardeaanpassing op Molemi Sele Management. MAATSKAPPY   Saldo op 30 April 2016 Totale omvattende inkomste Wins vir die jaar Ander omvattende inkomste Dividende Ekwiteitvereffende aandeelgebaseerde betalingskema - Uitgawe Saldo op 30 April 2017 Totale omvattende inkomste Wins vir die jaar Ander omvattende inkomste Dividende Ekwiteitvereffende aandeelgebaseerde betalingskema - Gevestig Ekwiteitvereffende aandeelgebaseerde betalingskema - Uitgawe Saldo op 30 April 2018     1 - - - - - 1 - - - - - - 1   67 - - - - - 67 - - - - - - 67 OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER   - - - - - - - - - - - - - -   31 - - - - 10 41 - - - - (5) 17 53   - - - - - - - - - - - - - -   3 - - - - - 3 - - - - - - 3   1 829 191 191 - (72) - 1 948 248 248 - (94) - - 2 102   - - - - - - - - - - - - - - 1 931 191 191 - (72) 10 2 060 248 248 - (94) (5) 17 2 226