Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 71

PRESTASIE 69 GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN OMVATTENDE INKOMSTE vir die jaar geëindig 30 April 2018 GROEP Dienste gelewer Finiansieringsinkomste 2018 R’m 2017 R’m 2018 R’m 2017 R’m 793 409 797 425 340 Inkomste uit verkoop van goedere 1 659 Inkomste uit kommoditeitsverhandeling 6 748 Inkomste 9 540 Koste van verkope GROEP MAATSKAPPY 328 1 730 7 460 9 927 370 1 292 5 703 8 162 364 1 295 5 116 7 200 (8 106) (8 833) (6 798) (6 096) Bruto wins 1 434 1 094 1 364 1 104 Distribusie-, verkoops- en administratiewe uitgawes (774) (680) (785) (636) 660 414 583 473 Dividendinkomste - Bedryfswins Finansieringskoste (Verlies)/wins van gesamentlike ondernemings en geassosieerde - 4 5 (204) 19 (224) - (206) - 432 229 359 267 (121) (62) (111) (76) 311 167 1 248 191 (1) - - Winsdeel van ander omvattende inkomste van gesamentlike onderneming (1) 1 - - Totale omvattende inkomste vir die jaar na belasting 310 168 248 191 310 166 248 191 1 1 - - 309 167 248 191 1 1 - - Wins voor belasting uit voortgesette bedrywighede Belasting Wins vir die jaar Ander omvattende inkomste geklassifiseer na wins en verlies, na belasting VERDIENSTE PER AANDEEL     Verdienste per aandeel 185,3 Verdienste per aandeel (voortgesette bedrywighede) 185,3 98,3 Genormaliseerde wesensverdienste per aandeel 195,5 108,4 Verwaterde verdienste per aandeel 171,5 Verwaterde genormaliseerde wesensverdienste per aandeel DIVIDENDE VIR DIE JAAR       91,8 101,2 180,9     98,3   Dividende per aandeel betaal gedurende die jaar 52 40 Vorige jaar finale dividend 25 20 Interim dividend 27 20 Finale dividend per aandeel voorgestel 27 25 Wins toeskryfbaar aan: Ekwiteitshouers van die houermaatskappy Nie-beherende belang   Totale omvattende inkomste toeskryfbaar aan: Ekwiteitshouers van die houermaatskappy Nie-beherende belang   OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER (223) (5) 2017 sent/ aandeel 2018 sent/ aandeel