Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 69

PRESTASIE 67 FINANSIËLE BEDRYFSVERHOUDINGS 2018 2017 2016 2015 2014 5-jaar saamgestelde jaarlikse groei (%) FINANSIËLE GROEI (%) Totale bates Totale aandeelhouersbelang Rentedraende aanspreeklikhede 16,5 12,9 (1,8) 15,0 2,7 8,8 5,7 4,7 10,0 2,6 6,5 15,8 18,9 1,8 10,2 10,0 11,2 7,6 5,4 (23,7) (17,3) (7,2) 9,6 (3,9) Wins voor belasting 88,6 Netto batewaarde per aandeel Sluitingsmarkprys per aandeel Totale dividende vir die jaar Inkomste/ekwiteit (aantal keer) * Aantal werknemers Bedryfswins per werknemer (R'000) Opbrengs (EBIT) op totale bates (%) Bedryfswins as % van inkomste Effektiewe belastingkoers Hefboomverhouding (%) Nie-rentedraende laste as % van ekwiteit Finansieringskoste betaal (R'm) Rentedekking (aantal keer) Bedryfsverhouding Vuurproefverhouding * Omset uit voortgesette bedrywighede gebruik 2016 2015 2014         167,27 168,88 168,88 169,21 172,38 Sent per aandeel 165,58 168,88 168,88 168,88 169,29 7,5 (36,0) 0,6 (18,7) 1,2 (54,7) 77,0 (35,1) 5,1 Genormaliseerde wesensverdienste 11,8 5,7 8,1 Verwaterde genormaliseerde wesensverdienste Netto batewaarde 4,6 10,1 8,3 (1,0) (8,7) 7,0 3,4 1,1 20,0 - (10,0) 4,2 (21,3) (2,4) 1,7 2,0 2,0 2,0 2,8 5,0 4,9 4,9 7,0 1 613 1 540 1 412 1 482 1 443 409 269 264 360 337 10,7 8,2 7,7 11,4 12,1 6,9 4,2 4,2 5,3 3,9 28 28 27 26 25 42,0 5,8 4,4 43,0 46,0 45,0 45,0 36,0 38,0 40,0 38,0 40,0 139 131 116 119 118 42 33 30 44 33 (223) (204) (164) (137) (124) 2,3 2,5 3,7 4,0 1,4 1,5 1,8 1,8 1,7 1,2 1,3 1,2 1,3 3,1 1,0 Verdienste Sluitingsmarkprys Totale dividende vir die jaar Finale dividend voorgestel Interim dividend betaal Persentasie Prysboekverhouding Dividendopbrengs, ingesluit spesiale dividende Dividendopbrengs, uitgesluit spesiale dividende Dividendopbrengs op gemiddelde mark- prys, ingesluit spesiale dividende Keer Prysverdiensteverhouding Dividenddekking, ingesluit spesiale dividende Dividenddekking, uitgesluit spesiale dividende 98,3 90,6 143,4 143,9 1,9 195,5 108,4 79,3 175,2 99,0 5,1 180,9 101,2 74,1 164,0 94,4 3,5 1 303,9 185,3 1 166,5 1 103,1 1 054,6 958,1 8,1 1 100,0 1 040,0 1 050,0 1 150,0 1 075,0 1,1 54,0 45,0 45,0 50,0 48,0 27,0 27,0 25,0 20,0 20,0 25,0 26,0 24,0 22,0 26,0 84,4 89,2 95,2 109,0 112,2 5,2 4,3 3,9 4,7 4,6 5,2 4,3 3,9 4,7 4,6 5,0 4,3 4,1 4,5 4,5 5,6 9,6 13,2 6,6 10,9 3,4 2,2 2,0 2,9 3,0 3,4 2,2 2,0 2,9 3,0 15,7 AANDEELHOUERSOPBRENGS (%) Opbrengs op openingsekwiteit Opbrengs op gemiddelde ekwiteit Totale aandeelhouersopbrengs (op ope­ nings­­markprys) (dividend en kapitaalgroei) Totale aandeelhouersopbrengs (op gemid- delde markprys) (dividend en kapitaalgroei) 8,9 8,6 15,0 15,7 15,0 8,7 8,4 14,3 15,5 11,0 3,3 (4,8) 11,6 8,0 10,7 3,3 (5,0) 11,2 7,8 OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER Ekwiteit as % van totale bates (eiekapitaalverhouding) Geweegde gemiddelde aantal aandele uitgereik Aantal uitgereik op jaareinde 36,6 SOLVENSIE EN LIKIDITEIT Ekwiteit as % van netto bates Getal gewone aandele ('m) 80,4 PRODUKTIWITEIT Bateomsetsnelheid (aantal keer) * 2017 GEWONE AANDEELPRESTASIE Totale inkomste uit voortgesette bedrywighede Genormaliseerde wesensverdienste per aandeel 2018 5-jaar saamgestelde jaarlikse groei (%)