Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 65

PRESTASIE 63 KAPITALE FINANSIËLE MENSLIKE SOSIALE EN VERHOUDINGS INTELLEKTUELE NATUURLIKE VERVAARDIGINGS STRATEGIESE IMPAK: ➊ Diversifikasie, horisontale integrasie en konsolidasie ➋ Interne integrasie van die klant ➌ Herorganisasie van besigheidsmodelle ➍ Verhoogde belegging in effektiwiteit ➎ Eksternalisering ➏ Ontsluiting van waarde­sinergieë Strategie impak ➊ ➋ ➍ ➎ ➏ Mitigering en bestuursbeheer Beskrywing van risiko Diversifikasie- en landboubedryfsrisiko 7 6 Senwes is blootgestel aan beperkte groeigeleenthede, veral in die plaaslike landbousektor. Die besigheid en bedryf kan ’n vlak van volwassenheid bereik wat die verhoging van volumes en wins bemoeilik. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ Unieke mededingersrisiko 8 9 Senwes werk volgens ’n rollende 10-jaar strate­ gie na 2027. Die fokus van ons strategie is die opgradering van ons kernbesigheid, verhoging van waarde, groter deelname aan die hantering van sagtekommoditeite en die verlaging van risiko van die huidige portefeulje ten einde na nuwe markte uit te brei. Daar word ook op interne integrasie en innovasie gefokus ten einde die besteding van die klant, sowel as ons markaandeel, te verhoog en die dienste binne die onderskeie ondernemings te verbeter. Verdere opgradering deur konsolidasie en nuwe markuitbreiding ten einde kritiese massa en sinergieë te bekom wat die besigheid vir groei en langtermynoorlewing sal posisioneer. Gebruik van innovasie en tegnologiese ontwik- keling in die landbousektor. Verhoogde belegging in effektiwiteit of ver- hoogde deelname in die gedeeltes van die waardeketting wat goeie langtermynresultate lewer, soos: die ontwikkeling van nuwe, meer kompeterende en effektiewe oplossings vir die hantering van sagtekommoditeite en meer omvattende deelname aan die optimalisering van logistieke netwerke. Eksternalisering of diversifikasie na nuwe markte of laerisikogebiede. Senwes is blootgestel aan die toetrede van mededingers, soos alle besighede, en inno­ vasie­strategieë is ontwikkel en kapitaalbeleg­ gings gemaak ten einde markaandeel te beskerm en uit te brei. Die gebruik van innovasie en tegnologiese ontwikkeling in die landbousektor ten einde aan die voorpunt van mededingers te bly en ons mededingende voordeel te behou. Verhoogde deelname aan die gedeeltes van die waardeketting wat goeie langtermynresultate gaan lewer. Eksternalisering of diversifikasie na nuwe mark- te of laer risikogebiede. Optimalisering van produk- en/of diensaan- biedinge. Herorganisasie van besigheidsmodelle. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER Die groep bedryf besigheid in ’n mededingende omgewing. Ons mededingers se innovasie- en mark- penetrasiestrategieë regdeur die landbouwaardeket- ting (plaaslik en internasionaal), kan ’n nadelige effek op markaandeel en die groep se resultate hê. Geleenthede Kapitale wat beïnvloed word