Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 64

62 PRESTASIE WESENLIKE RISIKO’S EN GELEENTHEDE | vervolg Strategiese impak Beskrywing van risiko ➌ Kommoditeitsprysrisiko Mitigering en bestuursbeheer 5 2 Wisselende kommoditeitsmarkte soos die graan-, olie- sade-, kunsmis-, staal- en oliemarkte het ’n impak op insetkoste en die koste van kapitaalgoedere vir pro- dusente en het dus verhandelingsrisiko's to