Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 63

PRESTASIE 61 KAPITALE FINANSIËLE MENSLIKE SOSIALE EN VERHOUDINGS INTELLEKTUELE NATUURLIKE VERVAARDIGINGS STRATEGIESE IMPAK: ➊ Diversifikasie, horisontale integrasie en konsolidasie ➋ Interne integrasie van die klant ➌ Herorganisasie van besigheidsmodelle ➍ Verhoogde belegging in effektiwiteit ➎ Eksternalisering ➏ Ontsluiting van waarde­sinergieë Strategiese impak Beskrywing van risiko ➊ ➍ ➎ Weer- en klimaatsrisiko Mitigering en bestuursbeheer 3 5 Die groep is afhanklik van gunstige klimaatstoe- stande vir volhoubare landbouproduksie en wins- gewendheid van die produsent. Die seisoenaliteit van weers- en klimaatsveranderinge is nie aan ’n finansiële of kalender­jaar gekoppel nie en kan dus negatief op die groep impakteer oor opvolgende jare. ➊ ➋ ➍ ➎ Markgrootte en markaandeelrisiko 4 7 Die landboubedryf is hoogs kompeterend met betrekking tot insette, kommoditeitsproduks- ie, meganisasie en kleinhandelsbesigheid. Die beperk­te plaaslike diversifikasiegeleenthede verhoog die blootstelling aan sterk mededinging. Geleenthede Eksternalisering of diversifikasie na nuwe markte of laerisikogebiede. Die gebruik van innovasie en gevorderde tegnologie in die landbousektor om geselekteerde weers- en klimaatsbedreigings teen te werk. Verlaging van risiko deur middel van ander kommo­ diteite of kommoditeite met 'n ander siklus. Verhoogde belegging in effektiwiteit of verhoogde deelname aan die gedeeltes van die waardeketting wat goeie langtermynresultate lewer, goed inpas by ons kernbesigheid of dit komplimenteer en wat risiko’s wat verband hou met weer en klimaat, mitigeer. Senwes Grainlink se belegging in tegnologie en infrastruktuur by sy silo’s het ’n verhoging in markaandeel tot gevolg gehad weens ’n meer aantreklike waardeproposisie aan klante. Soortgelyke beleggings word regdeur die groep gemaak ten einde markaandeel te verhoog. Plaaslike konsolidasie, uitbreiding en/of diversifikasie ten einde waardesinergieë te identifiseer en te benut, kritiese massa te verkry en markaandeel uit te brei. Die gebruik van tegnologiese ontwikkeling in die landbousektor om die beskikbare fondse wat die klant kan bestee, te verhoog. Optimalisering van bestaande en/of die ontwikke­ling van nuwe produkte, dienste en oplossings. Herorganisasie van besigheidsmodelle. Deurlopende navorsing, innovasie, evaluering en, Die kleinhandels- en meganisasietoerusting- diensaanbiedinge is onder druk weens ’n kleiner mark. Senwes Equipment bied egter mededingende finansieringsoplossings in ’n poging om markaandeel in stand te hou en uit te brei. waar nodig, verbetering van die groep se kernbe- sigheid ten einde die mededingende voordeel te behou/aan die voorpunt van mededinging te bly. Volhoubare maar gefokusde belegging in die op- gradering en/of optimalisering van alle produk- en diensnetwerke. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER Senwes is indirek blootgestel aan wisselende inkomste as gevolg van ongunstige weer- en klimaatstoestande. Sulke toestande beïnvloed die volume graan wat in die Senwes bedie­­- n­­ings­­gebied geproduseer word, wat weer die op­bergingsinkomste en die winsgewendheid van die produsent affekteer. Die inkomste­ vola­tiliteit van katastrofiese klimaatstoestande word deur die gebruik van weerafgeleide instrumente gemitigeer. Kapitale wat beïnvloed word