Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 61

3 9 4 5 6 Medium Krediet-, likiditeits- en markrisiko Weer- en klimaatrisiko Markgrootte en markaandeelrisiko 5 Kommoditeitsprysrisiko 4 10 11 12 Laag Politieke onsekerheid – grondonteiening en geldeenheid- 3 2 7 8 13 59 risiko 1 Laag Alle risiko’s word geëvalueer in terme van impak en waarskyn­ likheid, met inagneming van die bestaande beheermaatreëls, op ’n skaal van 0% tot 100%. Die waarskynlikheids- en impak­ tellings word dan vermenigvuldig ten einde ’n puntetelling aan elke residuele risiko toe te ken (impak x waarskynlikheid = risikovlak). Dit bepaal of die residuele risiko ’n lae risiko (skake­ rings van groen), medium risiko (grys) of ’n hoë risiko (skake­ rings van donker grys) is. 1 2 Die hoofrisiko’s word aan die regterkant uiteengesit en kan in verskillende kategorieë geplaas word. Die kategorieë word deur die ERM-raamwerk geïdentifiseer en sluit in strategiese, bedryfs- en finansiële risiko’s. Daar word oor dié kategorieë gerapporteer deur middel van ’n risikolandskap, wat die groep se risiko’s op die basis van residuele risiko (RR) inkorporeer. PRESTASIE Hoog 6 8 9 Oorgangs- en klanterisiko 7 Diversifikasie- en landboubedryfsrisiko 10 Risiko’s ten opsigte van verstedeliking, skaarsheid en retensie van vaardighede Unieke mededingingsrisiko Regulerings- en nakomingsrisiko 11 Stelselrisiko 12 Diefstal- en bedrogrisiko 13 Omgewings-, gesondheids- en veiligheidsrisiko Waarskynlikheid evaluering Laag - Medium Medium OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER Medium - Hoog