Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 59

PRESTASIE 57 RISIKO-ASPEKTE ’n Volledige risikoverslag is ingesluit op bl. 82 tot 89. Dit is verbly­ dend om te rapporteer dat die verruimings in kaviate wat tydens die droogtesiklus met die banke onderhandel is, gedurende die jaar genormaliseer het na vlakke wat voor die droogtesiklus ge- geld het. TOEKOMSVOORUITSIGTE Die vooruitsigte vir die toekoms bly uitdagend uit ’n makro- landbouomgewingsoo []]Y[\]Y\ZۛZY\B\ZK[Y[YH[[]Z]\HHܝ]\[][[Z[X\YH[\[ݙ\[[YH[ YBܛܙYݛܜXYHYH[HZ\[[Y\™[Y[YHYYH[\Y[YY[[HX[YH]BZ\[TSS‘YHܜ]\[YHܛ\وZ]\[HX[\H]YYš[[\YH\[[YYHX[[YH[[X[\[Zš[]XX[H][H\] X[H[YHY\B\ܜ[YH NԔQQHTQRQUQQTHSQQӕRTTQHԔԐUQUHRQTܛHܝY\ԓTшSSpHPST