Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 58

56 PRESTASIE VERSLAG DEUR DIE GROEP HOOF FINANSIËLE BEAMPTE | vervolg FINANSIËLE DIENSTE FINANSIËLE DIENSTE 180 160 19 147 4 (9) (2) 140 Die vorige seisoen skuld is vinnig terugbetaal deur produsente en die nuwe seisoen krediet is baie laat opgeneem weens laat aanplantings, die feit dat uitstelbetalings van verskaffers meer aggressief as in die verlede plaasgevind het, sowel as ’n verlang- saming in grondaankoopaktiwiteite as gevolg van politieke redes, maar ook verlaagde prysomgewings. Die besigheidseenheid het, ten spyte van bogenoemde, beter gevaar grootliks weens gefokusde margebestuur sowel as gefokusde kredietbestuur, en het sodoende agterstalligheid beperk en voorsienings verlaag. 157 (2) 120 100 80 60 40 20 - Ander inkomste Winsdeling vanaf Wesbank KONTANTVLOEI Positiewe kontantvloei van R286 miljoen (2017: R165 miljoen) is uit bedryfsaktiwiteite gegenereer, na die betaling van dividende van R90 miljoen (2017: R71 miljoen) en rente van R223 miljoen (2017: R204 miljoen), belasting van R86 miljoen (2017: R50 mil- joen) asook die verandering in bedryfskapitaal van R128 miljoen (2017: R33 miljoen). R141 miljoen (2017: R116 miljoen) is verder ook belê in kapi­ taal­projekte wat bedryfseffektiwiteit en waardetoevoeging vir die klant ten doel gehad het. Bruto wins Voorsienings AgriRewards Resultaat 2018 KONTANTVLOEI 900 800 813 700 600 (223) 500 Resultaat 2017 (86) 400 (90) 300 (128) 200 100 (141) 0 (100) Kontant uit bedryfs- aktiwiteite OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER Finansie­rings­ koste Belasting betaal Dividende betaal Verandering in bedryfs­ kapitaal Kapitaal- besteding (162) (17) Ander Netto kontantvloei