Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 57

PRESTASIE BEDRYFSOORSIG MARKTOEGANG 450 MARKTOEGANG 62 400 300 AgriRewards Ander 200 150 100 85 50 - Resultaat 2017 Groter oes Markaandeel­ groei Drakoste in mark Lewerings- kontrakte Resultaat 2018 INSETVERSKAFFING 20 (30) (20) (40) 27 (60) (61) (101) (100) Waardedaling op belegging en huurkontrakte Voorraadvoorsie­ nings en verlaagde meganisasieverkope Verhoging in klein- handelsaktiwiteite Resultaat 2018 Die insetbesigheid het nie na die verwagte vlakke teruggekeer nie. Meganisasietoerustingverkope het verlangsaam nadat die klant sy oes teen laer marges gelikwideer het en gevolglik die kontant op die terugbetaling van skuld spandeer het. Die be- sigheidseenheid se laer voorraaddraaivlakke het verhoogde waardedalings en finansieringskoste meegebring, wat weer ’n 242% verlaging in resultate meegebring het. Die kleinhandels- besigheid het 25% beter as die vorige jaar presteer wanneer abnormale items buite rekening gelaat word. Die besigheid is genormaliseer ná die vorige droogtesiklus, terwyl die groothan- delsbesigheid steeds verlaagde aktiwiteite moes trotseer. ➊ Die groothandelsbesigheid het ook die druk op die land- bousektor ervaar. ➋ Meganisasiebesigheid ondervind verlaagde verkope, hoër waardedalings asook hoër finansieringskoste. ➌ Kleinhandelbesigheid herstel grootliks en normaliseer ná die droogte. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER (80) Resultaat 2017 (4) 185 43 - 384 (25) 250 INSETVERSKAFFING 40 26 55 350 Soos aangedui in die verslae van die voorsitter en die groep hoof uitvoerende beampte, het die verhoogde volumes weens die groot oes beduidend bygedra tot die herstel van die winsgewendheid van hierdie segment. Die resultate van die segment het met 352% verhoog na R384 miljoen. Verhoogde volumes weens die beter seisoen en die addisionele markaandeel wat gewen is as gevolg van die effektiwiteitsprogramme, nuwe verkrygingsprodukte, die lojaliteitskema en die suksesvolle sluiting van leweringskontrakte met meulenaars, het tot die verhoogde resultate bygedra. Daarbe- newens het die goeie drakoste bepaalde geleenthede meegebring. 50 55