Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 56

54 PRESTASIE VERSLAG DEUR DIE GROEP HOOF FINANSIËLE BEAMPTE | vervolg VEREENVOUDIGDE STAAT VAN FINANSIËLE POSISIE 2018 R’m 2017 R’m BATES Eiendom, aanleg en toerusting 567 471 Belegging in GO’s en geassosieerde 292 253 Bedryfskapitaal Voorraad ➋ Verhoging van R321 miljoen, waarvan R237 miljoen verband hou met mega­ ni­sasie­verkope wat nie gerealiseer het nie. 53 1 #2r2SSCBsR:"6W'&GV6V&VFWGfRVVW"VF&RvVf6W")fW&vFRVw2vW6VFƖPF@@s"b3R#cFW FFl*6ƖFR6w&FW&w7&ЦVfW&V6Vf6ƗFVFR'fF VfW&vFRB&W&vw66FVBcs@vVG67f'&@#.( #p.( ФFVVƆVW'6&Vr"swFW&ז6VB" 'GFW&ז6VB""#sFW"CХFFb3R#c)fW&vrf#C֖ƦVfW'w0PfvVVFRf6:R7G'VVFPFV&FWW&RVVw2Gfv& t"2$T8D4P)fW&vrfÂRg6ƖvVV0R2$TdE2t$@)'GFW&ז6VBWBWB#RfW"ЦrFVVFRFR&VVvvrTBf'&BVFV&FWW&RFR&VfG2vV''VFR'GFW&ז6VB&V#"֖Ʀ&BTtDTBT5DP&VFFWW&RfW&rWB###2֖ƦVg6ƖVv66\*f'&@FR&VfG2FW&V֖w2UED$DUt$DRDTT"DTT%0)VW'7FRFfFVBG&#B)&&fVr4T"G&66P#S#"#C#####S)&V&Bf6:R&W7VFFP)6VvW6&V&B6VvW2FVVЦVW'0#)w&G&BG&66P#RS#b)FVVFW'Vv6W2#S#3#P#B)vVR&W7VFFRvVRw&W0#"#)W&w7FRG&wFR6VFW'BC#`#"S)"vVR&W7VFFRvVG'bFWW"( VG6FW"Х#Ã#@#P#`#p####&FVV'0%4rDR$U4tTB5E$DTtU4RT$TE%e4DT2$U5D4R%$DUtR$TTU # #0%p#@#P#`#p#ƖRvVRW