Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 55

PRESTASIE 53 VERSLAG DEUR DIE HOOF FINANSIËLE BEAMPTE Die groep het dieselfde winsvlakke behaal as voor die droogtesiklus wat drie jaar gelede BELANGRIKE AFWYKINGS begin het. Die samestelling van inkomstestrome het tot ’n groot mate verander, terwyl ➊ Die omset van die groep is 3,9% laer as die vorige jaar. Alhoewel meer graan as die vorige jaar verkoop is, was die ge­ middelde Safex spotprys van witmielies 49,4% laer. kapitaal toenemend na projekte geallokeer is wat effektiwiteit verbeter het en die kredietboek uitgebrei het. ➋ Die bruto wins vir die groep is 31,1% hoër VEREENVOUDIGDE INKOMSTE- EN SEGMENTSTAAT MARK- TOEGANG GROEP 2018 R’m 2018 R’m 2017 R’m INSET- VERSKAFFING 2017 R’m Omset 9 540 9 927 Bruto wins 1 434 1 094 811 463 171 Bedryfsuitgawes (depresiasie uitgesluit) (737) (620) (361) (305) (190) EBITDA 697 474 450 158 (19) Depresiasie (42) (41) (20) (22) (6) EBIT Finansieringskoste Wins voor belasting Belasting Nie-beherende belang 2018 R’m 2017 R’m 321 309 229 321 309 131 93 (165) (32) (25) (154) (125) 64 289 284 (23) (32) (7) - (1) (16) (11) 104 97 433 430 136 (25) 57 289 283 (39) (43) (204) (46) (51) (36) (14) (132) (136) (9) (3) 384 85 (61) 43 157 147 (48) (46) 432 229 (121) (62) 311 167 (1) 166 8 17 Herstruktureringskoste 13 - Ander (4) - 327 183 Aanpassings: Genormaliseerde wesensverdienste 2017 R’m 655 (1) Afname in beleggings en lenings, en eiendom, aanleg en toerusting 1 350 2018 R’m (223) 310 Wins na belasting en nie-beherende belang 1 425 2017 R’m KORPORATIEF EN KONSOLIDASIE ➌ Die groep se bedryfsuitgawes het met 18,4% verhoog, hoofsaaklik weens ’n ver­hoging in bonusse, ’n verhoging in die koste van die lojaliteitsprogram sowel as hoër bedryfskoste by die marktoe­ gangsegment as gevolg van hoër volu­ mes graan wat opgeberg en hanteer is. Die verliese van Insetverskaffing se ge- samentlike ondernemings is ook by die bedryfsuitgawes ingesluit. ➍ Groep finansieringskoste is hoër as die vorige jaar weens stadigbewegende meganisasievoorraad, wat hoë voor- raadvlakke tot gevolg gehad het. Mega­ nisasievoorraadvlakke is 49% hoër as die vorige jaar. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER Wins na belasting 7 690 8 171 2018 R’m FINANSIËLE DIENSTE as die vorige jaar. Marktoegang se bruto wins toename van 77,8% is vanaf ’n lae basis in 2017. Totale graan ingeneem het met 139% verhoog, terwyl die mark teen amper volle drakoste verhandel het, wat nie die vorige jaar die geval was nie. Insetverskaffing se bruto wins het met 25,8% verlaag. Weens die lae kommod- iteitspryse het produsente belegging in nuwe kapitaalgoedere uitgestel, wat hoë voorraadvlakke en gevolglik voorraad- voorsienings tot ge­volg gehad het.