Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 51

STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS 49 BELANGRIKSTE RISIKO'S: landboubedryf Politieke onsekerheid – grondonteiening en geldeenheid Krediet, likiditeit en mark Weer en klimaat Markgrootte en -aandeel Kommoditeitsprys Oorgang en klante Diversifikasie en Unieke mededinging Regulering en nakomingsvereistes Verstedeliking, skaarsheid en retensie van vaardighede Stelsels Diefstal en bedrog Omgewings-, gesondheids- en veiligheidsvereistes Strategiese fokusarea Herorganisasie van besigheids- modelle – vervolg Verhoogde belegging in effektiwiteit Beskrywing Optimalisering van korporatiewe en ander ondersteuningsfunksies en/of -dienste. Verbeterde verslagdoening. Vertikale integrasie van die besigheid deur middel van gespesialiseerde fokus in die waardeketting ten einde geleenthede te identifiseer. Vordering tot op hede Toekomsvooruitsigte Verbeterde produk- en/of diens­- op­lossings. Vestiging van ’n gespesialiseerde en gefokusde logistieke vennootskap met die doel om invoere, uitvoere en plaaslike vervoerbehoeftes te bemagtig - Grainovation met Imperial Logistics as vennoot. Belyning met en integrasie in die logistieke waardeketting - 20,4% aandeelhouding deur Grindrod/Remgro in Senwes. Toegang verkry tot die groothandelsmark (distribusiesen- trum) – Prodist deur Hinterland met AFGRI en LRB (Mica, DIY en House of Paints) as vennote. Astral kontrak – die grootste enkele mieliekontrak in Suid- Afrika vir die verskaffing van 800 000 ton mielies tussen Astral, Senwes en Tradevantage. Sekere gedeeltes van die graan- waardeketting lewer goeie lang­ termynresultate en Senwes sal voortgaan met sy pogings om betrokkenheid in en/of uitbreiding van hierdie gedeeltes te verhoog. Deurlopende kapitaalbeleggings gefokus op die opgradering en/of optimalisering van die silonetwerk, tegnologie, infrastruktuur en proses­se. Uitgebreide deelname aan die logis- tieke netwerk word in die vooruitsig gestel (insluitend invoer-/uitvoerpro- gramme). OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER Addisionele kanale is gevestig en Senwes het sy verskan­sings­­­ fonds in samewerking met Absa Bank gedurende September 2016 geloods. Die groep se lojaliteitskema (AgriRewards) is geïmplementeer en is sedert die 2017 verslagdoeningsperiode van toepas­ sing. Margeverbeteringsprojekte. Vestiging van Hinterland Fuels (Edms) Bpk. Vestiging van ’n Besigheidsontwerpafdeling. Vestiging van ’n interne navorsingseenheid, wat die basis van markintelligensie vorm. Herstrukturering van geselekteerde afdelings binne Senwes Grainlink. Herorganisasie van Senwes Credit se organisatoriese struk- tuur ten einde die besigheid vir verdere organiese groei te posisioneer. Belangrikste risiko’s