Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 50

48 STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS GROEPSTRATEGIE | vervolg Strategiese fokusarea Beskrywing Vordering tot op hede Toekomsvooruitsigte Die byvoeging van gestruktureerde finansiering tot die Senwes Credit produkaanbieding. Ges truktureerde finansiering sal op al die kliënt se behoeftes fokus (totale besigheidsfokus). Diversifikasie, horisontale integrasie en konsolidasie – vervolg Interne integrasie van die klant Interne integrasie van die klant het die volgende ten doel: Beter klanteverhoudings en gevolglike retensie van klante. Verkryging van nuwe klante. Verkryging van ’n verhoogde aandeel van die beskikbare fondse van klante deur die aanbieding van 'n ten volle geïntegreerde besigheidsoplossing in plaas van ’n eenmalige produk. Die Innovasie- en Integrasieafdeling is gevestig met die doel om nuwe klante te werf, huidige klante te behou en die aandeel van beskikbare fondse van die klant wat spandeer word by Senwes te verhoog. Teen die agtergrond van deurlopende tegnologiese ontwikkeling en die tempo waarteen die behoeftes van klante/kliënte ontwikkel, sal daar ’n deurlopende dryf wees na ’n ver- hoogde aandeel van die beskikbare fondse van die klante/kliënte wat deur Senwes “besit” word, deur mid- del van innove­rende, geïntegreerde, hoë kwaliteit, oplossingsgedrewe produkte, dienste en advies. Deurlopende analise van die groep se klante-/kliëntebasis ten einde geleenthede te identifiseer. Herorganisasie van besigheids- modelle Herorganisasie van besigheidsmodelle fokus op die volgende: Optimalisering van huidige produk- en/ of diensaanbod. Operasionele herstrukturering - byvoe­ ging van nuwe besigheidseenhede tot die bestaande besigheidsmodel. Fokus op die verbetering van besigheids­effektiwiteit. Herposisionering van graanverhandeling in Tradevantage ten einde in ’n nasionale graanverhandelingsagent te ontwikkel (met ’n aanvaarbare B-BSEB-telling). Uitrol van die nuwe B-BSEB-strategie na die uittrede van Royal Bafokeng Holdings. Senwes het van sy besigheidseenhede aan ’n eksterne anali­ serings- en ondersoekproses onderwerp. Die besigheids­ modelle van hierdie eenhede het ’n totale herontwerp en opgradering ondergaan. Senwes het sy aptyt in die hoëwaarskynlikheidsverhande­ lingsboek verhoog en die funksie gesentraliseer. Waardeskepping is daarin gesetel om deurlopend te poog om die basiese aspekte te verbeter. Die groep sal derhalwe daarmee voortgaan om sy besigheidseenhede en -prosesse te analiseer en te ondersoek ten einde te bepaal of enige verbetering, herontwerp, herstrukturering en/of die vestiging van nuwe besigheidseen- hede/-prosesse benodig word. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER Belangrikste risiko’s