Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 45

STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS 43 VERSLAG DEUR DIE HOOF UITVOERENDE BEAMPTE INTERNASIONAAL Die groep het goed herstel van G die droogtesiklus en die genor- raanproduksie wêreldwyd is vanweë die effektiwiteit van produsente, sowel as verbeterde tegnologie, op ’n baie hoë vlak en oordragvoorraad bly bo die 600 miljoen ton vlakke vir alle grane. Indien oordragvoorraadvlakke uitgedruk word as ’n persentasie van verbruik, is feitlik alle grane steeds op ’n baie hoë vlak, wat die volgende tot gevolg het: maliseerde wesensverdienste het verhoog met 79% vanaf R183 miljoen in 2017 na R327 miljoen. Wêreldwye graanpryse is laag; Produsente wêreldwyd is onder finansiële druk; Wêreldwyd ervaar alle spelers in die graanwaardekettings soortgelyke druk op winsgewendheid as primêre produ­ sente; Sagtekommoditeitwaardekettings is tipies siklies van aard en dit wil voorkom of voorraadvlakke nou ’n hoogtepunt bereik het en oor die volgende 18 tot 24 maande geleidelik kan daal. NASIONAAL Die nasionale mielieoordragvoorraad was op 1 Mei 2017 1,095 miljoen ton en 3,879 miljoen ton op 1 Mei 2018; Pryse het in 18 maande van R1 611/ton na R5 280/ton gestyg en daarna weer gedaal na R1 727/ton. (Dit was onderskeidelik die grootste styging en daling van sagtekom- moditeitspryse in dekades); Die nasionale mielieoes se waarde (gemiddelde prys x volu­ me) het met 11% afgeneem, van R31 miljard na R27 miljard; Landboutoerustingverkope het vir vier jaar deurlopend ge­ daal vanweë laer winsgewendheid, verswakkende ZAR-wis-­ sel­­koer­se en meer effektiewe aanwending van toerusting deur produsente. Dit blyk nie net ’n siklustendens te wees nie, maar ’n fundamentele aanpassing; Die huidige oes (2017/18) is aangeplant teen ’n wissel­koers van ± R14,50 teenoor die VSA-dollar, terwyl dieselfde oes waarskynlik verkoop gaan word teen ’n sterker wisselkoers teenoor die VSA-dollar - ’n verlies in die wisselkoersreg- stelling alleen; Kommoditeite gaan waarskynlik vir langer teen uitvoerpariteit verhandel (of net daarbo), wat die fisiese uitvoer van die oor- skot van veral mielies, baie moeilik maak; Drakoste vir witmielies kon vir feitlik die hele 2017/18 finan- siële jaar verhaal word, wat beteken dat groot hoeveelhede graan deur produsente, handelaars en graangebruikers, FINANSIËLE OORSIG Die groep het goed herstel van die droogtesiklus en die genor- maliseerde wesensverdienste het verhoog met 79% vanaf R183 miljoen in 2017 na R327 miljoen teen 30 April 2018. Op- brengs op ope­ningsekwiteit beloop 15,7% en uitpresteer nie net die vorige jaar se opbrengs van 8,9% nie, maar ook die vyf-jaar gemiddelde opbrengs van 12,8%. BESIGHEIDSFILOSOFIE EN -STRATEGIE Die Senwes groep se besigheidstrategie is gefokus op sy kernvaardighede, naamlik insetverskaffing, marktoegang en kredietverlening. Die toevoeging van waarde en die bied van oplos­sings aan klante, eerder as ’n produk- en diensspesifieke fokus, vorm die kern van die groepstrategie. Ons glo nie aan diversifikasie van die voedselwaardeketting op en/of af nie van- weë die feit dat ons nie met ons klantebasis, beide aan pro- dusente- en verwerkingskant, kompeteer nie. Sekondêre landbou het nog nie tot dieselfde mate as pro- dusente en kleinhandelaars gekonsolideer nie en groot koste- oneffektiwiteite bestaan. Tydelike verligting in hierdie bedryf as gevolg van goeie reënvalpatrone impliseer nie die korrekte langtermyn strate­giese aanpassings nie en die volhoubaarheid van rolspelers word al meer getoets en lei derhalwe ongelukkig ook tot ’n swak produk- en diensaanbod. Die Senwes groep fokus sy kapitaalprogramme vir ’n gerui- me tyd reeds op hoë herinvestering in sy kernbesighede ten einde dienslewering en markaandeel te versterk en te hand- OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER Rekord oordragvoorraad van graan ná die grootste nasionale oes in Suid-Afrika se geskiedenis, het gevolg op die vorige jaar (2016/17) se droogte (swakste reënval in 111 jaar se opgeteken­ de geskiedenis). Hierdie verloop van omstandighede het di ٽ)ɕєɕєٽ($1՝ɽ͔MեɥЁЀܰȔ)͕Ё؁ѕչа݅Ёٽ́مɽ)͑́YM͕Ѐ)ٽɕѽɽ́ͽɽխ͍ͥɥ)ٕɑȁи%ٽɥͧȁ݅́)ѕɝѕѕͥєمɅє݅ȸ