Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 42

40 DIE BESIGHEID WELVAART VIR BELANGHEBBENDES vir die jaar geëindig 30 April 2018 2018 2017 2018 WELVAART GESKEP UIT INKOMSTE 2018 R’m % Bydrae 2017 R’m % Bydrae Inkomste uit kommoditeitsverhandeling 6 748 70,8% 7 460 75,0% Inkomste uit verkoop van goedere 1 659 17,4% 1 730 17,4% Inkomste uit dienste gelewer 793 8,3% 409 4,1% Finansieringsinkomste 340 3,6% 328 3,3% (5) (0,1%) 19 0,2% TOTALE WELVAART GESKEP 9 535 100,0% 9 946 100,0% WELVAART VERDEEL UIT INKOMSTE 2018 R’m % Bydrae 2017 R’m % Bydrae (Verlies)/wins van gesamentlike ondernemings en geassosieerde Geallokeer vanaf inkomste: Verskaffers van goedere en dienste 8 375 87,9% 9 083 91,2% Werknemers en direkteure 452 4,7% 374 3,8% Finansiers (rente betaal) 223 2,3% 204 2,1% Aandeelhouers 353 3,7% 208 2,1% Regering 130 1,4% 75 0,8% 2 0,0% 2 0,0% 9 535 100,0% 9 946 100,0% Gemeenskap TOTALE WELVAART VERDEEL UIT INKOMSTE 2017 WELVAART VERDEEL UIT ANDER BRONNE Regering (BTW, inkomstebelasting, dividendbelasting en belasting en sekuriteitoordragbelasting) TOTALE WAARDE VERDEEL OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER 48 78 9 583 10 024