Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 40

38 DIE BESIGHEID BESIGHEIDSVENNOTE OWERHEDE EN REGULEERDERS AARD VAN DIE VERHOUDING BELANGRIKHEID VAN DIE VERHOUDING VIR SENWES Senwes bou verhoudings met verskeie derde partye deur mid- del van gesamentlike ondernemings, filiale en geassosieerde, ten einde die groep se geografiese voetspoor uit te brei en om kritiese massa en waardesinergieë te bekom wat moet bydra tot die posisionering van die besigheid vir toekomstige uitbrei­ ding en langtermynvolhoubaarheid. KWESSIES GEDURENDE DIE JAAR  Nie-gebruikmaking van kritiese massa en waardesinergieë om hul volle potensiaal te ontsluit.  Swak finansiële prestasie van sekere gesamentlike onder- nemings.  Oneffektiewe uitvoering van strategie. WAARDE GESKEP Koste van beleggings R’m 450 400 350 300 250 200 150 100 2009 2010 2011 Filiale 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gesamentlike ondernemings en geassosieerde 12 AANTAL GESAMENTLIKE ONDERNEMINGS APRIL 2018 2018 50 - AARD VAN DIE VERHOUDING VERHOUDINGSDOELWIT Om ’n voorkeurbesigheidsvennoot te wees deur die effek- tiewe uitvoering van die strategie en kritiese massa, waarde­ sinergieë, bedryfseffektiwiteit en ander voordele effektief aan te wend tot die langtermynvoordee fFRw&W2vVVVC"PU%4TD4R$U4tTE<*ФTTTDRtB$U4tT@$TE%b2tU4TDĔPDU$TԔu2$#E44R$T4RDRtU54U0p&Ɩ6RVFVƖ6R'6r6VW&RvWfR"&VVvvw7&W7F6RFF6VVFB7G&FVvW6Pf&FW&rV&Vǖw6vW7&VR( vW&VVFR&60FVVFR( GVFVƖRFf&FRfW'6b6F@&VVvvw2V7G&FVvW6RFVvGFR&WFW"fW'7Fv&Bp6VvW2WBvW6VFƖRF&V6W2vWfW7FrVfW&VV&FWvR&W7GWW'6'7FB6֖vRfFRv\*Ч6VFƖRFW&V֖w2pfW'FVVv&FvW'2f6VvW2&W6VFR&VG'vPffW'6VR&W6vVG7fVFRFVVFR( &WFW"&RЦw&FRf&fFRVFFvw2vBVRWB&ЦVFR&VVgFW2vB&W7Fp6VvW2f6ƗFVW"fW'6VR'&FWvRF֖7G&*F\*vP&6W76Rf"FRVW&FW&VBfFRvW6VFƖRЦFW&V֖w2FWW"֖FFVfFV7f&VV7FRvB&W7GWW"7FB7FV( &VFVb&\*W&FPw6RFRfW2FR76rf&&VRvB&\*Ч7FFR&VƖrf'&Vw7FRvBFRf'VG6pvW7FV27G&FVvRVFRVGfW&rfFR7G&*FVvR6vV2FR66W&rfV&W6vVFRf"wFW"Цזw&VVfƆV&&VB%4rDR$U4tTB5E$DTtU4RT$TE%e4DT2$U5D4R%$DUtR$TTU $Tu$TBdDRdU$TDrd"4TtU0W&FRfW&VFw2fW'6VW"FBFRG6&W6vV@&VG'bvBfFVVW'6VFRvWFvWvrFB6VvW0&VwVVW&FW'2&'FVW"V6FVFR&6( 2֗FvVW"VFRfƆV&&VBfFR6VvW2w&WfW'6VW"वtU54U2tTEU$TDRDR pvVGW&VFRFR"WBFRVFVFvw6֗76R( &RЧvVW&FR'G&VFrfFR6w6&WfVvBV#0vVv2GW76VFR֗76RV6VvW2FRG&Ц'VfW'w2WBFRfW'6VFB( &WFRfRfFRG66R6WBFVV6VvW2vVVbv&BࠒFRVFVFvw6֗76R&WvVW"FB6VvW2GvVPW7VW2fFR&WfV'G&VRWBƖ( ( W7VRBcFBFR6W7FVƖrfFRF&V6PfG&FWfFvRRfFVFRf'6&gFRfFP6w6&WfVRVFBFB6Vw2VB6VvW2F&VFWW&P&W7FFB2fVFVƖR'&VSVशW7VRBsFB6VvW2RvVFWW&rfFP7W6fVRƜ:BvVBWBƖwFrFRfW'6b"FPƖvvrf7f'&BFRFV"G&FWfFvRRFB2( vW76Rf&VFV6RVFW'&WF6RpfW&FW&FR"%4T"FVƶ'G7FV6Vf"FRF&W6VF"pvWFvWvVFRfW&FW&vRt$DRtU4Uv&FRvW6Wf"vW&VFR#s֖ƦVࢃ#s#S2֖ƦV