Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 39

DIE BESIGHEID 37 KLIËNTE EN KLANTE AARD VAN DIE VERHOUDING BELANGRIKHEID VAN DIE VERHOUDING VIR SENWES Die verhouding met kliënte/klante is die hoofrede vir die bestaan van die maatskappy, aangesien kliënte en klante die maatskap- py se produkte en dienste koop. Hierdie belanghebbendes is ons hoofbron van inkomste. KWESSIES GEDURENDE DIE JAAR     Pasgemaakte oplossings. Beter kommunikasie oor geïntegreerde besigheidsmodel. ’n Een-stop besigheid-tot-klantoplossing. Waarde gegenereer deur AgriRewards. VERHOUDINGSDOELWIT Om die voorkeurverskaffer van produkte en dienste te wees aan kliënte en klante in die landbousektor. WAARDE GESKEP Finansiering verskaf R’m 4 000 3 500 3 000 2 500 1 500 1 000 500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3 696 MAATSKAPPY SE REAKSIE OP DIE KWESSIES  Senwes het ’n deurlopende navorsingsprojek met betrekking tot klanttevredenheid in September 2017 geloods. Die navorsing bepaal onder andere die kwaliteit van die groep se produkte en dienste en verdeel klante in verskeie segmente. Die bevin- dinge sal gebruik word om die spesifieke produkte en diens­te te ontwerp volgens die behoeftes van ons klante en die voorkeurkommunikasiekanaal en ger- eeldheid van interaksie met die klant aandui.  Opleidingsessies is gehou vir personeel wat klante han­teer ten einde beter begrip vir die maatskappy se geïntegreerde besigheidsmodel te kweek om sodoen­ de ’n meer volledige oplossing te bemark. Relevante bemarkingsmateriaal is ontwikkel, wat werk­nemers in die veld gebruik.  Die maatskappy is in die proses om personeel op te lei in die hantering van klante en kliënte ten einde ’n een-stop-oplossing te wees en eienaarskap te neem van die klant/kliënt se behoeftes, ongeag die vaar- dighede of kundigheid van die spesifieke werknemer.  Die AgriRewards allokasie vir die jaar was R50/ton vir graan­lewerings, R5/ton vir graanverkrygings en 0,75% van gemiddelde rentedraende transaksies.  Senwes het goeie pryse op voertuie gebied aan die deelnemers van AgriRewards, in samewerking met Bidvest McCarthy.  Senwes Credit het ’n kommoditeitsfinansieringspro- duk be­kend­gestel om produsente by te staan met kontantvloei­beplanning. AGRIREWARDS DEELNEMERS APRIL 2018 OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER 2 000 ­