Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 36

34 DIE BESIGHEID WAARDE-ONTSLUITING VIR BELANGHEBBENDEGROEPE MISSIE DOELWIT Senwes se doelwit is om innoverende en geïntegreerde oplossings vir klante te verskaf ten einde hulle in staat te stel om hul besigheid te bedryf. Senwes is een van die toonaangewende landboumaatskappye in Suidelike- Afrika wat finansierings-, versekerings-, opbergings-, hanterings-, logistieke en verhandelingsdienste, sowel as insetprodukte aan graanprodusente bied en finansiering aan die afnemers van graan verskaf. WAT ONDERSKEI SENWES STERK BONDGENOOTSKAPPE MET STRATEGIESE VENNOTE BEMAGTIGDE EN TOEGEWYDE WERKSMAG VOLHOUBARE WAARDE VIR AANDEELHOUERS Senwes gaan sterk bondgenootskappe aan met strategiese besigheidsvennote, brei sy geografiese teenwoordigheid, pro- dukreekse en diensaanbod uit en ontsluit nuwe inkomstestrome. Senwes werknemers is nederig oor hul sukses en bly vas- berade, selfs in moeilike tye. Hulle strewe na uitnemendheid, bly gefokus op die maatskappy se visie en is toegewyd tot die maatskappy se korporatiewe waardes. Senwes skep waarde vir aandeelhouers deur opbrengs op ekwiteit te lewer, ongeag klimaatsomstandighede, insluitend ernstige droogtes en ’n konstant-veranderende bedryf. GEÏNTEGREERDE EN INNOVERENDE OPLOSSINGS STRATEGIESE BUIGSAAMHEID ONDER DRUK Senwes is verbind tot die belange van klante en fokus daar- op om geïntegreerde en innoverende, volhoubare oplossings te verskaf en terselfdertyd langtermynverhoudings te versterk. Die bestuur van Senwes het die vermoë om vinnig aan te pas by onvoorsiene omstandighede en om dit in geleenthede te omskep, terwyl hulle steeds voldoende risikomitigerende aksies implementeer. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER OPREGTE BETROKKENHEID IN GEMEENSKAPPE Die maatskappy is daartoe verbind om ’n volhoubare verskil te maak aan die welsyn van gemeenskappe in die bedienings- gebied van die maatskappy.