Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 35

DIE BESIGHEID 33 TOEKOMSTIGE UITDAGINGS Stygende koste van insette en produksie; Evaluering deur evalueringsagentskappe; Wisselende kommoditeitspryse; Swak geldeenheid; Ernstige agteruitgang van infrastruktuur; Gebrek aan befondsing vir inisiatiewe en swak burokrasie in terme van die verspreiding van finansiële ondersteuning; Kwaliteit klantediens en -verhoudings; Voedselsekuriteit; Plaaslike en landelike veiligheid; Watertekorte; Grootskaalse grondonteiening van produktiewe landbou- grond sonder vergoeding; Onderdrukte sagtekommoditeitspryse. KOMPROMIE TEN OPSIGTE VAN DIE GEBRUIK VAN SOSIALE EN VERHOUDINGSKAPITAAL OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER Senwes belê in sosiale en verhoudingskapitaal ten einde finan- siële kapitaalgroei oor die lang termyn te bevorder. Finansiële kapitaal word egter verlaag oor die kort termyn.