Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 32

30 DIE BESIGHEID NATUURLIKE KAPITAAL S enwes gebruik natuurlike kapitaal soos grond, water en energie om inkomste te genereer. Senwes maak groot beleggings daarin om die impak van sy aktiwitei­ te op die natuurlike omgewing te verminder en om ’n kultuur van effektiwiteit te skep. Senwes se vervaardigingskapitaal het egter ’n lae impak op natuurlike kapitaal. AKSIES OM UITKOMSTE TE VERBETER Sonpaneelprojekte word beplan vir vyf Hinterland takke; Fokus op oplossings vir produsente met betrekking tot meer effektiewe waterverbruik; ’n Afvalverminderingsprogram gefokus op lae papierverbruiksvlakke deur die gebruik van tegno­ logie; Installering van elektroniese elektrisiteitsmeters by silo’s om munisipale lesings te neem. SLEUTELINSETTE Nuwe energiebesparingsprojekte by Hinterland takke teen ’n koste van R7,4 miljoen: • Bloemfontein; • Bronkhorstspruit; • Delmas; • Potchefstroom; • Wesselsbron. GERUSSTELLING TEN OPSIGTE VAN NATUURLIKE KAPITAAL Onafhanklilke konsultasie oor die rehabilitasie van die mynpersele van Grasland Ondernemings. Eerste sonpaneelenergiestelsel geïnstalleer by Hennenman silo; Waterverbruik-effektiwiteitsprogram; Elektrisiteitsverbruik-effektiwiteitsprogram; Afvalverminderingsprogram. TOEKOMSTIGE UITDAGINGS Skaarsheid en kwaliteit van natuurlike hulpbronne bly ’n uitdaging; Onvermoë van munisipaliteite om hul water- en elektrisiteitsrekeninge effektief te bestuur, wat ’n negatiewe impak op besigheidsaktiwiteite het; Klimaatsverandering: Droogte het ’n negatiewe impak op voedselproduksie; UITKOMSTE Verlaging van 460 242 kWh in energieverbruik by hoofkantoor; Toename van 177 kl in waterverbruik by hoofkantoor; Die effek van aardverwarming op die landboubedryf; Die vraag na water oorskry die natuurlike beskikbaarheid daarvan; Die onvermoë van Eskom om aan die vraag na elektrisiteit te voldoen weens swak infrastruktuur en gebrek aan instandhouding van netwerke. Besparing van 9,7 t CO 2 as gevolg van laer papierverbruik. KOMPROMIE TEN OPSIGTE VAN DIE GEBRUIK VAN NATUURLIKE KAPITAAL Die belegging in energie- en waterbesparingsprojekte het ’n negatiewe impak op finansiële kapitaal oor die kort termyn. Dit sal egter ’n positiewe impak op natuurlike en finansiële kapitaal hê oor die lang termyn. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER