Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 30

28 DIE BESIGHEID VERVAARDIGINGSKAPITAAL S enwes glo dat belegging in eiendom, aanleg en toerusting en die instandhou­ ding van sy opgraderingsprogram, kleinhandelsnetwerk en silo-infrastruktuur die effektiwiteit en koopervaring sal verbeter. Senwes gebruik sy vervaardigings­ kapitaal om kontantvloei te genereer vanaf die opberging en hantering van graan tot die verskaffing van insetprodukte en meganisasietoerusting aan klante en vir die in- standhouding van meganisasietoerusting. SLEUTELINSETTE Nuwe SEOD (Senwes Eiendomsbeplannings- en Ontwikkelingsdepartement) met spesialiswerknemers wat verantwoordelik is vir die maksimalisering van die ekonomiese en finansiële waarde van die totale eiendomsportefeulje in die groep; UITKOMSTE Die grootste oes sedert 1981 is deur die Senwes silo-infrastruktuur hanteer; Senwes se innoveringsinisiatief, die Graintech projek, het Senwes Grainlink in staat gestel om 50,3% van alle graan met ’n hoër voginhoud te ontvang, wat gedeelde waarde geskep het; Netto silo-inkomste (hantering en opberging) van R638 milljoen vir die jaar, wat 191,9% hoër is as die vorige jaar; Besparing van 30% of 460 242 kWh in elektrisiteitsverbruik by hoofkantoor, totale besparing in elektrisiteitskoste van R2,7 miljoen; Waardevermindering van R40,7 miljoen; Instandhoudingskoste van R44,9 miljoen. Eiendom, aanleg en toerusting met ’n drawaarde van R567 miljoen, wat addi- sionele kapitaalspandering van R141 miljoen vir die jaar insluit; Opgegradeerde opleidings- en konferensiesentrum by Senwes hoofkantoor; Die takke in Delmas, Middelburg en Newcastle is in totaliteit opgegradeer, met die fokus op klantediens en ’n groot produkreeks. Tans besig om Potchef­ stroom op te gradeer; Hinterland het ’n nuwe OK Foods in Bultfontein geopen; Grainovation het sy vloot met 41% uitgebrei; Senwes Equipment het sy fasiliteite by Hartswa ter, Ventersdorp, Aliwal-Noord en Ugie uitgebrei; Grasland Ondernemings het die kapasiteit van sy Buhrmansdrif en Britten aanlegte met 144% uitgebrei; Deurlopende kapitaalbelegging in Senwes se silo-infrastruktuur; Sementpaaie en/of toegangspaaie by 13 silokomplekse is opgegradeer; Innamespoed van twee silo’s (Gottenburg and Protespan) is verhoog. Tans besig met die opgradering van Makokskraal silo; Alternatiewe opbergingsfasiliteite is beskikbaar gestel om addisionele graan by Raathsvlei, Wolwehoek, Viljoenskroon, Rooiwal, Vierfontein en Potchefstroom silo’s te kan opberg, weens die uitsonderlike groot oes. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER AKSIES OM UITKOMSTE TE VERBETER Ontwikkeling van ’n nuwe tak en stoor by Hartswater ter waarde van R17 miljoen; Opgraderingsprojek en verhoging van opbergingskapitaal by Arlington silo teen ’n koste van R20 miljoen word binnekort voltooi; Verbeterde klantediens deur middel van verhoogde innametempo en deurlug- ting by silo’s; Addisionele alternatiewe opbergingsfasiliteite sal opgerig word ten einde deur- lopende opbergingsoplossings aan produsente te verskaf; Opgradering van Senwes Equipment Wesselsbron en Schweizer-Reneke werkswinkels.