Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 3

INHOUD NAVIGERING VAN HIERDIE VERSLAG OORSIG 2 Rapporteringsuite 3 Meer oor dié Verslag 4 Sleutelverhoudings volgens Kapitale 6 365-Oorsig 8 Die Senwes Handelsmerk DIE BESIGHEID 10 Voorsittersverslag 14 Waarde-ontsluitende Besigheidsmodel 18 Besigheidsoorsig 21 Hoe Senwes Waarde Skep deur die Ses Kapitale te Gebruik 34 Waarde-ontsluiting vir Belanghebbendegroepe STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS 42 Verslag deur die Hoof Uitvoerende Beampte 46 Groepstrategie PRESTASIE 52 Verslag deur die Hoof Finansiële Beampte 58 Risikometodologie 66 Finansiële State KORPORATIEWE BEHEER 74 Senwes Aandeelhouding- en Bedryfstruktuur 76 Korporatiewe Beheerverslag 86 Raad van Direkteure 88 Uitvoerende Komitee 90 Vergoedingsverslag 1