Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 28

26 DIE BESIGHEID INTELLEKTUELE KAPITAAL D ie aanstelling van die regte persoon in die regte pos, ondersteun deur ef- fektiewe bestuurstelsels en maatskappykultuur, dra by tot die sukses van Senwes se besigheidsmodel en die behaling van sy strategie. Senwes is 'n klantgebaseerde maatskappy wat daarna streef om innoverende en geïntegreerde oplossings te vind vir die uitdagings van ons klante. UITKOMSTE ’n Gestruktureerde program vir gegradueerdes wat die kernbesigheid ondersteun; ’n Goed gedefinieerde talentbestuursraamwerk; Wetenskaplik ontwerpte ontwikkelingsprogram en opvolgbeplanning vir uitvoeren­de bestuurders en kritiese poste; Bevoegdheidsbestuur via aanlynposbeskrywingsontwikkeling; Identifikasie van opvolgers met behulp van opvolgbeplanningsdokumentasie; SLEUTELINSETTE Senwes Akademie bied opleiding en ontwikkelingsgeleenthede vir werknemers; Totale vaardigheidsontwikkelingskoste van R10,1 miljoen; Opgegradeerde bergingsoplossing vir verbeterde tegniese prestasie en ver- hoogde kapasiteit; Gekombineerde uitvoerende bestuursondervinding van 99 jaar; Opgradering van webtuise vir die Senwes groep maatskappye; Innovasieafdeling gefokus op innoverende produkte en dienslewering; Eburo wat boerdery markvergelykings doen; Interne IT-afdeling met 63 ervare tegniese personeellede; Groeploopbaanportaal; Unieke besigheidstoepassings vir gespesialiseerde verhandeling; Nuwe geïntegreerde menslikehulpbronnestelsel; Unieke besigheidsprosesse; ǖ7v&FW&w7FV6Vð6RvW7&Vw&&Wv&G2ƗFVG6VV7FW&RFV7ff'6w7&VTw&FW76s&GVGvVƖw7&w&RV7SFW&GvVFR7FV6V3&VG'g2V7W6Ɨ6&W6vVG6VVVFRWB( FBWvRvVVVL*ЦVFRFRFW'6V6RvW7&VGfr( vW6wFRFVVrfFRF&W6'vW'2f7VBg&f"7'G&RFBF&R7VBg&ࠒ( WvRvVw&FVW&FRW&&W6vVG6vVG&WvR&w&f"vVw&GVVW&FW3vV''VfV7FW&R7W6Ɨ7FR62&VFsVFvV'&VFRVW'6VfVW&Ɩw6&w&SfW26vVFRVW'62V&W7GWW'6GvVƖw7&w&S( fW&&WFW&FR&WW'76V( WWBGvVFRfW'6VFRVW&FW&GvVƖw7&w&f"VW&FW'2W@F3fW'6VRG&FRvW&7&\:Ɩw2WBFR&VvW&rV4UD( 2'&FWvP&G7FVƖrFRfW&VVVW&FW'2WB4UDFVVw2FV2fFPw&&VG'b2VFvV'&V%4rDR$U4tTB5E$DTtU4RT$TE%e4DT2$U5D4R%$DUtR$TTU &w&f"vVw&GVVW&FW2##F4T"vVw&GVVW&FW0CP4T R4T FR4T"vVw&GVVW&FW0`FVFGvVƖw6w6W FVFw6FRW"vW&VW SP#r##b#r&WvVvpRSb2"PFFRVFw67FR.( ҒbR"PRfVFr&V:7v'BFfGVR3BCB"ÒRvV֖FFVFRFVFw6FRW"vW&VW"2r22"PVFw67FR2Rf6&67FR"b"B2