Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 26

24 DIE BESIGHEID MENSLIKE KAPITAAL O ns werknemers is die belangrikste belanghebbendes van Senwes. Ons werksmag was, en is steeds, ons primêre mededingende voordeel in die lang en suksesvolle 109-jaar geskiedenis van die maatskappy. Ons het ’n hardwerkende span wat nog altyd ons langtermynvolhoubaarheid verseker het en wat sal voortgaan om ons sukses te verseker. Werksvlakke per ras SEB NIE-SEB Uitvoerende bestuur Senior bestuur 0% 0% 100% SLEUTELINSETTE 100% Middel- bestuur 5% 95% Junior bestuur Geskoolde werknemers Ongeskoolde werknemers 7% 14% 49% 51% 86% 93% Ouderdomsverspreiding oor verskeie vlakke van die maatskappy ’n Leier in die bedryf en ’n uitstekende maatskappy om voor te werk; < 35 jaar ’n Maatskappy met geleenthede; Uitvoerende bestuur ’n Veilige en gesonde werksomgewing; 36-49 jaar Senior bestuur Markverwante werknemererkenning en -vergoeding; ’n Sterk, etiese leierskapspan; 50% 50% 42% 58% ’n Inklusiewe omgewing wat die begingsel van werksmagdiversiteit aanvaar; > 50 jaar Middel- bestuur 11% 46% 43% Junior bestuur Geskoolde werknemers 34% 26% 40% 39% Ongeskoolde werknemers 24% 37% 43% 18% 39% ’n Omgewing waarin werknemers bemagtig word en eienaarskap toegeken word; ’n Werksplek waar regverdige arbeidspraktyke afgedwing word. AKSIES OM UITKOMSTE TE VERBETER UITKOMSTE 2018 2017 Aantal werknemers (groep, insluitend gesament­like ondernemings) Aantal 3 252 3 157 Totale vergoedingskoste R’m 451,6 373,6 Totale opleidingskoste R’m 10,1 9,6 Artikel 24-ongeskiktheidsbeserings Aantal 21 11 Ongeskiktheidsbeserings Aantal 81 60 Man-dae verloor weens beserings Dae 750 598 Ongeskiktheidsbeseringsfrekwensiekoers # 1,8 1,6 # Aantal keer per 1 miljoen man-ure gewerk. OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER Herevaluering van bestaande beleide en prosedures; Implementering van ’n elektroniese menslikehulpbronnebestuurstelsel; Implementering van ’n elektroniese posgraderingstelsel; Monitering van personeelwelstand en -gesondheid; Marknavorsing met betrekking tot omvattende aanlynvergoedingsvergelykings; Aanlynposbeskrywings.