Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 23

DIE BESIGHEID 21 HOE SENWES WAARDE SKEP DEUR DIE SES KAPITALE TE GEBRUIK enwes steun op verskeie kapitaalvorme ten einde gestelde doelwitte te behaal. Hierdie kapitaalvorme, soos deur die International Inte- grated Reporting Council (IIRC) geïdentifiseer, kan beskou word as insette tot die maatskappy se besigheidsmodel en verhoog, verlaag of transformeer volgens die aktiwiteite van die maatskappy. Hierdie kapitaalvorme vorm die basis van Senwes se waardeskepping en is nie onafhanklik van me- kaar nie, alhoewel sekere afhanklikhede relatief klein of indirek van aard is. Uitkomste Aksies om uitkomste te verbeter INTELLEKTUELE KAPITAAL MENSLIKE KAPITAAL NATUURLIKE KAPITAAL SOSIALE EN VERHOUDINGS- KAPITAAL VERVAARDIGINGS- KAPITAAL Uitdagings vir die toekoms Gerusstelling met betrekking tot kapitaal Kompromie ten opsigte van die gebruik van kapitaal OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER Sleutelinsette FINANSIËLE KAPITAAL