Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 22

20 DIE BESIGHEID BESIGHEIDSOORSIG | vervolg MARK- TOEGANG 80,0% 30,9% 2018 2017 SENWES GRAINLINK SENWES GRAANMAKELAARS TRADEVANTAGE Afdeling van Senwes Filiaal van Senwes Filiaal van Senwes  Senwes Grainlink spesialiseer in die hantering en opberging van graan en oliesade en is tussen die produsent en die afnemer geposisioneer.  Senwes Grainlink hanteer die graan op ’n sentrale basis, alhoewel die verkrygingsaksie gedesentrali- seer is. Produsentspesifieke kontrakte en handels­ oplossings stel die produsent in staat om sy oes te optimaliseer as gevolg van die beskikbaarheid van uitgebreide prysprodukte en -strategieë.  Senwes Grainlink lewer dienste aan die graanaf­ nemer.  Senwes Graanmakelaars tree op as ’n makelaars­ agent vir kliënte wat toegang tot die JSE (Safex) Landboukommoditeitsafdeling wil verkry.  Senwes Graanmakelaars bied ’n geleentheid vir produsente, verbruikers en spekulante om poten- siële markgeleent­hede te verskans of daaraan deel te neem.  Tradevantage verskaf ’n uitgebreide graanbemar­ kings- en -verhandelingsdiens aan nasionale en internasionale kliënte met betrekking tot mielies, oliesade, koring en diverse sagtekommoditeite.  Tradevantage is uniek ontwikkel om aan die be- hoeftes van elke klant te voldoen en lewer die pro- duk aan die afnemers by hul produksieaanlegte. SENWES SAAD GRAINOVATION ELECTRONIC SILO CERTIFICATES (ESC) Afdeling van Senwes Grainlink Gesamentlike onderneming met Imperial Logistics Gesamentlike onderneming met AFGRI  Senwes Saad het homself oor dekades as ’n uit- muntende saadverwerker met ’n uitstekende repu- tasie onder produsente en in die mark gevestig.  Senwes Saad het ook ’n kleinverpakkingsaanleg by die huidige diensaanbod gevoeg.  Grainovation is ’n toonaangewende logistieke operateur in die landbousektor en bied gespesia­ liseerde logistieke oplossings aan beide die pro- dusent en die afnemer van graan en oliesade. bydrae tot totale wins uit bedryfsaktiwiteite 39% persentasie van totale besigheidseenhede 2018 2017 Inkomste (R’m) 7 690 8 171 Koste (R’m) 7 306 8 086 384 85 MARTOEGANG Bedryfswins voor belasting (R’m) OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER Electronic Silo Certificates verskaf ’n veilige en ef- fektiewe manier waarop elektroniese silosertifikate via die internet of slimfoon bestuur kan word. ONS TEENWOORDIGHEID IN SUID-AFRIKA 68 Silokomplekse 18 Verkrygingskantore 4 Deursetstrukture 1 Bemarkingskantoor 1 Silosertifikaatverhandelaar 1 Verhandelingskantoor 1 Logistieke kantoor