Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 21

DIE BESIGHEID INSET­ VERSKAFFING 15,6% 2018 2017 (12,7%) SENWES EQUIPMENT PRODIST HINTERLAND Afdeling van Senwes Filiaal van Hinterland met LRB as vennoot Gesamentlike onderneming met AFGRI  Senwes Equipment is ’n landboutoerustings- en dienstevennoot van uitnemendheid en bied mega­ nisasie- en instandhoudingsoplossings.  Senwes Equipment is ook die eksklusiewe John Deere agent in sentraal Suid-Afrika, waar die kwaliteit van die toerusting gelykstaande is aan dié van die verskaffingskanaal.  Senwes Equipment staan produsente by met oplossingsgedrewe dienste ten einde hul winste te verhoog en hul insetkoste so laag as moontlik te hou.  Prodist is die groothandelsverspreider van ’n groot verskeidenheid landbouprodukte en alge­ mene kommoditeite tussen die verskaffer en eind- verbruiker.  Prodist is daarop gefokus om die landbou­besig­ heid en kleinhandelshardewaremarkte in Suid- Afrika en sy buurlande as effektiewe verskaffers­ kanaal te diens.  Prodist is een van die mees prominente groothan- delaars en verskaffers van onderdele vir landbou- implemente, landbou- en besproeiingstoerusting, hardeware en gereedskap.  Hinterland spesialiseer in die bemagtiging van pro- dusente deur die verskaffing van insetprodukte vir ’n wye verskeidenheid landboupraktyke.  Hinterland bied ’n wye verskeidenheid hardeware en geriefsprodukte aan die algemene publiek, wat besproeiingstoerusting, DIY-produkte, hardeware, dieregesondheids- en dierevoedingsprodukte en brandstof insluit.  Hinterland help produsente ook met advies met betrekking tot besproeiing en vee. JD IMPLEMENTE GRASLAND ONDERNEMINGS Filiaal met die Tomlinson-familie as vennoot Gesamentlike onderneming met NWK  JD Implemente stel Senwes Equipment in staat om sy markaandeel na die Wes- en Oos-Kaap uit te brei. JD Implemente lewer dienste aan pro- dusente via ses besigheidseenhede deur die ver- skaffing van uitstekende landbou-meganisasie- en instandhoudingsoplossings.  Grasland spesialiseer in die vervaardiging van kalk van hoë gehalte.  Grasland verskaf ook dolomitiese en hoë gehalte kalk sowel as gipsprodukte vir landbou- en indus- triële doeleindes. 19 bydrae tot totale wins uit bedryfsaktiwiteite persentasie van totale besigheidseenhede 2018 2017 Inkomste (R’m) 1 425 1 350 Koste (R’m) 1 486 1 307 (61) 43 INSETVERSKAFFING Bedryfswins voor belasting (R’m) ONS TEENWOORDIGHEID IN SUID-AFRIKA 54 Kleinhandelstakke met brandstofstasies 26 Heelgoedere en onderdelewinkels 18 Meganisasiewerkswinkels 6 Handelswinkels 6 John Deere-agentskappe 5 Geriefswinkels by brandstofstasies 4 Kalkmyne 2 Groothandeldistribusiesentrums 2 Supermarkte OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER 52%