Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 2

TEMA Die tema van die 2018 Senwes Geïntegreerde Verslag is: 365 BEÏNVLOED MÔRE, ELKE DAG. Dit reflekteer die groep se onversetlike strewe na uitnemend- heid en versinnebeeld Senwes se toegewyde fokus op vol- houbare bydraes tot die welvaart van elke belanghebbend- egroep. Met die grootste mielieoes ooit, wat die 37-jaar oue rekord breek wat sedert 1981 staan, is dit duidelik dat produsente, net soos Senwes, mense is met ’n passie vir wat hulle doen en dat hulle die realiteit van voedselskaarsheid en voed- selsekuriteit besef. Hierdie langtermyningesteldheid tot alledaagse uitdagings, risiko’s en geleenthede is sentraal tot volhoubare waarde-ont- sluiting en noodsaak ’n strategiese benadering met môre se uitkoms in gedagte. Die realiteit is dat produsente beter, vinniger en met groter presisie te werk gaan, terwyl hulle hul produksieprosesse optimaliseer - hierbenewens is dit die maatskappy se doel- wit om bystand en advies te verleen en produsente in staat te stel om dit te doen 365 dae - vandag, môre en vir nog vele jare in die toekoms.