Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 19

DIE BESIGHEID VERKRYGING VAN GROND­ STOWWE (DEEL 1) AFNEMER- AKTIWITEITE  Verkryging van grondstowwe.  Kontraktering.  Hantering en opberging van produk. SENWES GRAINLINK Ontvangs, hante­ ring en opberging van graan sowel as kwaliteit- en vog- bestuur vir meu KBX\˂TԖQS•Sԓӑ0BBQS BQSQTBRUURUBmH[[Y\[[ܛۙ BKSTԑQU[[Y\[[\Y[Y\˂QQBRUTSŒMQSQTBRUURUBm\YZB[[Z[[Z[[KԐRSՐUSӂ\YZH[˂QUSQBZ][۝ZB\YH]\[[ܛۙHX[Y][[X\˂T“ԔQQHTQRQUQQTHSQQӕRTTQHԔԐUQUHRQT&[]ܛH\YH\]\[\[[[[[\YZ]H\YBY[Y\