Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 16

14 DIE BESIGHEID WAARDE-ONTSLUITENDE BESIGHEIDSMODEL VOORSEISOEN­ BEPLANNING (DEEL 1) SENWES LANDBOUDIENSTE Agronomiese dienste sowel as tegniese en landbou- ekonomiese advies. PRODUSENTAKTIWITEITE Evaluering en aanbeve­ lings met betrekking tot boerdery­praktyke: grond­opmeting, gewas­ produksie­beplanning en bewerkingsbeplanning.  Onderhandel krediet.  Finansier grond en toerusting.  Verseker insette en oes. SENWES CREDIT Bied ’n verskeidenheid finansieringsoplossings (soos seisoens­krediet, maandreke­ ninge en pasgemaakte produkte om aan ons kliënt se behoeftes te voldoen). SENWES BATEFINANSIERING Finansieringsoplossings vir landboutoerusting, implemente en verbande oor vaste bates. CERTISURE EN UNIVISION Kredietlewensversekering, bateversekering, welvaart-, aftree- en opvolgbeplanning. MOLEMI SELE Toegevoegde waarde tot krediet­ lewensversekering (onderskrywing en herversekering). OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER VOORSEISOEN­ BEPLANNING (DEEL 2) SENWES EQUIPMENT EN JD IMPLEMENTE Verskaf nuwe en gebruikte heel- goedere en implemente, sowel as presisieboerderytoerusting, instandhoudingsoplossings en onderdele vir bestaande toerusting. HINTERLAND GROEP Massabestellings en aankope vanaf groothandelaars en insetverskaffers van kunsmis, brandstof, saad en plaagdo- ders. GRASLAND ONDERNEMINGS Onderhandel landboukalkpryse en -volumes met afnemers van kalk, onafhanklik van ’n derde party. CERTISURE EN UNIVISION Bateversekering vir kliënte. PRODUSENTAKTIWITEITE Voortgesette evaluering en aanbeve­lings met betrek- king tot boerdery­praktyke: grond­opmeting, gewas­ produksie­beplanning en bewerkingsbeplanning.  Onderhandel insette.  Koop kapitaalgoedere.  Ontvangs en opgrade­ ring van landboutoe- rusting.  Verseker bates.  Instandhouding van kapitaalgoedere: Her- stel en vervanging van heelgoedere.