Integrated Reports Senwes Geïntegreerde Verslag 2018 - Page 12

10 DIE BESIGHEID SLEUTELPUNTE UIT DIE VOORSITTERSVERSLAG  OORSIG  LANDBOU: ’N JAAR VAN UITERSTES  RELEVANTE EN BEDUIDENDE FOKUSAREAS VAN DIE DIREKSIE  SENWES HERNU SY STRATEGIE  ONTSLUIT WAARDE VIR DIE AANDEELHOUER  VOORUITSIGTE  KORPORATIEWE BEHEER  ERKENNING OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER